Jesteś tutaj: HomeAktualności wydziałoweWydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie - prężnym ośrodkiem naukowo-szkoleniowym…

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie - prężnym ośrodkiem naukowo-szkoleniowym…

Konferencje na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie, to już tradycja, która wpisuje się mocnym akcentem w życie naukowe środowiska pielęgniarskiego. 26 kwietnia 2014 roku odbyła się bowiem już XIV Ogólnopolska i IV im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarstwo – historia – profesja – nauka”. Tym razem organizatorem konferencji był Zakład Propedeutyki i Pielęgniarstwa Społecznego WOZiNH Jak zwykle zgromadziła wielu znamienitych gości i liczne grono uczestników. Patronatu Honorowego udzielili, m. in. Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa, Starosta Powiatu Ciechanowskiego, Prezydent Miasta Ciechanów, jak również Rektor PWSZ w Ciechanowie. Patronatem Naukowym objęli wydarzenie Profesorowie takich ośrodków, jak: Polska Akademia Nauk, czy uniwersytety medyczne w Białymstoku, Katowicach, Warszawie, Krakowie, Łodzi. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło władz samorządowych oraz przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Zaszczycili nas również swoją obecnością reprezentanci Naczelnej i Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, ZG Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

Konferencja okazała się bardzo udanym przedsięwzięciem. Wzięło w niej udział ok. 150 uczestników, którzy reprezentowali liczne ośrodki akademickie z całej Polski, począwszy od Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, poprzez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Państwowa Medyczna Wyższa Szkołą w Opolu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, skończywszy na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku. Konferencja im. dr Janiny Fetlińskiej, to niewątpliwie zasługa tak licznej reprezentacji, ponieważ to ona zintegrowała środowisko pielęgniarskie, podejmując liczne inicjatywy na jego rzecz, a w szczególności kształcenia akademickiego.

Oprócz środowiska akademickiego, kreującego naukowość w pielęgniarstwie, nie zabrakło przedstawicieli zakładów klinicznych opieki zdrowotnej i instytutów badawczych, m. in. Centrum Zdrowia Dziecka, Instytut Kardiologiczny w Aninie, Szpital Bielański, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Szpital Uniwersytecki w Krakowie i inne.

Konferencja zainaugurowana wspólną sesją, następnie przebiegała w trzech równoległych sesjach – plenarnej, studenckiej i warsztatowej. Odbyły się trzy sesje plenarne, w których zaprezentowano 38 wystąpień dotyczących zapowiadanej problematyki. Referaty dotyczyły historii zawodu, tak istotnej dla wzmacniania tożsamości zawodowej, zagadnień etycznych, prawnych, klinicznych i wreszcie badań naukowych. Dwie sesje studenckie zgromadziły liczne grono przedstawicieli studenckich kół naukowych wymienianych wcześniej ośrodków, a poziom prezentowanych badań został wysoko oceniony przez profesorów przewodniczących sesjom. Oprócz wystąpień odbyła się moderowana sesja plakatowa, w której graficznie przedstawiono wyniki prowadzonych badań. Dopełnieniem wydarzenia były warsztaty szkoleniowe, prowadzone przez specjalistów Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii. Dotyczyły one samokontroli i postępowania w cukrzycy, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka z cukrzycą w środowisku szkolnym, co jest istotnym problemem, nie tylko dla środowisk medycznych, ale przede wszystkim dla nauczycieli i rodziców oraz szeroko pojętego społeczeństwa.

Podsumowując to wydarzenie można śmiało stwierdzić, że ciechanowskie środowisko akademickie WOZiNH zaznacza się jako istotny ośrodek naukowo-szkoleniowy, nie tylko na mapie regionu, ale i Polski, co pozwala na dobre przygotowanie kadry do profesjonalnej opieki pielęgniarskiej, stwarzając jednocześnie szansę do rozwoju naukowego. Pielęgniarstwo, natomiast jest zawodem, nie tylko potrzebnym, ważnym, cieszącym się dużym zaufaniem społecznym, ale i ambitnym, aspirującym do dyscypliny naukowej i otwierającym szerokie perspektywy dla młodej kadry.

Kolejne wydarzenie już za rok. Zapraszamy…  

stopka