Jesteś tutaj: HomeAktualności wydziałoweKonferencja „Transplantacja Darem Życia”

Informacja dla nowych studentów

Drodzy studenci,

w naszej Uczelni funkcjonują platformy internetowe, służące do elektronicznej komunikacji. Są to m. in.:

  • Moodle - platforma edukacyjna, na której zamieszczane są aktualne plany zajęć oraz bieżące informacje dotyczące spraw studenckich, zaliczeń, egzaminów, itd.
  • WIRTUALNY DZIEKANAT - sprawdzanie ocen, zaległości finansowych i numerów kont
  • Katalog biblioteczny OPAC - wyszukiwanie i sprawdzanie dostępności zbiorów znajdujących się w Bibliotece Uczelnianej

Korzystanie z powyższych platform to najszybsza, a czasami jedyna droga do uzyskania niezbędnych informacji. Aby uzyskać do nich dostęp, zapoznaj się z poniższą instrukcją:

  SPOSOBY LOGOWANIA DO PLATFORM INTERNETOWYCH
(Wirtualny Dziekanat, moodle, katalog biblioteczny OPAC)

PAMIĘTAJ: konta na powyższych platformach są powiązane z Twoim nr albumu oraz adresem e-mail podanym podczas rejestracji w IRK.

Jeśli korzystasz z innego adresu e-mail, powiadom o tym dziekanat lub dział informatyczny, ponieważ jeśli utracisz dostęp do którejś z powyższych platform (problemy z zalogowaniem, zapomnisz hasła, itp.) i będzie potrzebna nasza pomoc, wówczas wysyłamy nowe dane logowania na adres e-mail znajdujący się w naszej bazie.

Konferencja „Transplantacja Darem Życia”

W dniu 14 czerwca 2013 roku, w Auli Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie, odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa  „Transplantacja Darem Życia”, zorganizowana z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, Prezydenta Miasta Ciechanów Waldemara Wardzińskiego, Rektora PWSZ w Ciechanowie doc. Leszka Zygnera oraz Dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” Prof. Romana Danielewicza. 

W imieniu JM Rektora PWSZ zaproszonych gości, prelegentów i uczestników konferencji powitała Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych dr Bożena Ostrowska. Wśród ok. 140 uczestników konferencji obecni byli m.in. : Dyrektor Biura Wojewody Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Jagoda Miszewska, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Elżbieta Nawrocka, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Wiesława Krawczyk, Kierownik Delegatury MUW w Ciechanowie  Grzegorz Wróblewski, Kierownik Wydziału Współpracy Lokalnej i Zagranicznej Urzędu Miasta Ciechanów Bożena Żywiecka, Wicestarosta Ciechanowski Andrzej Pawłowski, Zastępca Dyrektora „Poltransplantu” ds. Medycznych dr Jarosław Czerwiński, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa SSzW w Ciechanowie Agnieszka Kadecka, Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego w Radzie Społecznej SSzW w Ciechanowie Adam Krzemiński, a także pracownicy Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w Ciechanowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, wykładowcy i studenci Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie.

Szczególnymi gośćmi tej konferencji były osoby po przeszczepie – członkowie Warszawskiego Koła Stowarzyszenia Transplantacji Serca oraz spokrewniony dawca narządu.

Po ciepłych słowach przywitania Dziekan WOZiNH dr Bożeny Ostrowskiej, oficjalnego uroczystego otwarcia konferencji dokonała Elżbieta Nawrocka - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia MUW, a część merytoryczną poprowadziła Małgorzata Zagroba – Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Kierunku Pielęgniarstwo.

Stan polskiej transplantologii Anno Domini 2013 – dokonania i możliwości, a także zarys historyczny i obecne osiągnięcia przedstawił Prof. Roman Danielewicz – Dyrektor  Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”; z Programem „Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim” (spotkaniami z kadrą szpitalną, konkursami dla młodzieży, piknikami dla społeczności lokalnych) zapoznał zebranych Prof. Paweł Nyckowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Koordynator Programu w województwie mazowieckim. O zadaniach i roli szpitalnego koordynatora transplantacyjnego mówiła Grażyna Korpalska – Szpitalny koordynator pobrań w SSzW w Ciechanowie (na auli obecna była również druga koordynator z ciechanowskiego szpitala – Anna Mroczkowska).

Swoimi doświadczeniami – osób żyjących po przeszczepie serca – dzielili się biorcy – członkowie Stowarzyszenia Transplantacji Serca : Pan Jarosław (4 lata po przeszczepie), Pan Henryk (11 lat po przeszczepie) oraz Pan Paweł (11 lat po przeszczepie)   (http://www.transplantacjaserca.waw.pl/). Zdumienie, podziw i jednocześnie wzruszenie uczestników konferencji wywoływały słowa wypowiadane przez osoby, które po przeszczepie zyskały nowe życie i starają się wykorzystać każdą jego sekundę – pracują, uprawiają sport, uczestniczą w olimpiadach, zdobywają medale, zarażają innych swoim optymizmem bowiem jak sami mówią „życie po przeszczepie jest piękne”. Istnieje również taki piękny zwyczaj, że każdy biorca pamięta o swoim dawcy - pamięta w modlitwie, ale również zapalając często dla niego świeczkę na bezimiennych, opuszczonych grobach.

Niezwykłe świadectwo dzielenia się życiem dał Pan Andrzej, stając się w 2001 roku dawcą nerki dla swojego syna, który dzięki temu „narodził się wówczas po raz drugi, a obecnie pracuje, urodziło mu się drugie dziecko, jest aktywny sportowo…”.

Dr Emilian Starski – Zastępca Kierownika Ośrodka Dawców Szpiku w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie zapoznał zebranych z zasadami pozyskiwania niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku do Centralnego Rejestru. Mówił m.in. o metodach pobierania i przeszczepiania szpiku, o faktach i mitach na ten temat, o tzw. „drodze do przeszczepienia szpiku”, o ewentualnych przeciwwskazaniach do zostania dawcą, a jego wypowiedzi wywołały ożywioną dyskusję.

Równolegle z obradami konferencji odbywała się akcja – „Daj siebie innym – podziel się szpikiem”, skierowana do osób w wieku 18-50 lat, podczas której zarejestrowano ok. 20-stu  potencjalnych dawców szpiku (przypomnijmy, że jest to już czwarta tego typu akcja, w której uczestniczy społeczność akademicka ciechanowskiej PWSZ).

Zarówno konferencja jak i rejestracja potencjalnych dawców szpiku zostały zorganizowane w ramach II Ciechanowskiego Festiwalu Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych oraz towarzyszącego mu Pikniku Zdrowia „Daj Siebie Innym”.

http://www.mazowieckie.pl/portal/pl/2/13141/Transplantacja_darem_zycia_coraz_wiecej_dawcow_na_Mazowszu.html

stopka