Jesteś tutaj: HomeAktualności wydziałoweStudenci pielęgniarstwa

Informacja dla nowych studentów

Drodzy studenci,

w naszej Uczelni funkcjonują platformy internetowe, służące do elektronicznej komunikacji. Są to m. in.:

  • Moodle - platforma edukacyjna, na której zamieszczane są aktualne plany zajęć oraz bieżące informacje dotyczące spraw studenckich, zaliczeń, egzaminów, itd.
  • WIRTUALNY DZIEKANAT - sprawdzanie ocen, zaległości finansowych i numerów kont
  • Katalog biblioteczny OPAC - wyszukiwanie i sprawdzanie dostępności zbiorów znajdujących się w Bibliotece Uczelnianej

Korzystanie z powyższych platform to najszybsza, a czasami jedyna droga do uzyskania niezbędnych informacji. Aby uzyskać do nich dostęp, zapoznaj się z poniższą instrukcją:

  SPOSOBY LOGOWANIA DO PLATFORM INTERNETOWYCH
(Wirtualny Dziekanat, moodle, katalog biblioteczny OPAC)

PAMIĘTAJ: konta na powyższych platformach są powiązane z Twoim nr albumu oraz adresem e-mail podanym podczas rejestracji w IRK.

Jeśli korzystasz z innego adresu e-mail, powiadom o tym dziekanat lub dział informatyczny, ponieważ jeśli utracisz dostęp do którejś z powyższych platform (problemy z zalogowaniem, zapomnisz hasła, itp.) i będzie potrzebna nasza pomoc, wówczas wysyłamy nowe dane logowania na adres e-mail znajdujący się w naszej bazie.

Studenci pielęgniarstwa

Studenci pielęgniarstwa bardzo aktywnie zakończyli miesiąc maj…

Wiosenne miesiące to dla studentów pielęgniarstwa czas sprzyjający doskonaleniu swoich umiejętności praktycznych m.in. w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej podczas organizowanych w społeczności lokalnej festynów i innych imprez o charakterze edukacyjno-prozdrowotnym - czynny udział w punktach porad, bezpłatnych badań i pomiarów. Zawsze jest to również doskonała okazja do promocji kierunku i uczelni.

Czas na zdrowie – to tytuł projektu edukacji prozdrowotnej, realizowanego przez Miejski Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie, którego celem jest promowanie idei zdrowego stylu życia, a w tym szczególnie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, wśród dzieci i młodzieży. Kulminacyjnym punktem projektu był Rodzinny Festyn Zdrowia, zorganizowany w dniu 28 maja na terenie szkoły. Studenci pielęgniarstwa : Ania Żmijewska, Paweł Miziewicz (z I roku) oraz Ania Achcińska i Michał Politowski (z II roku), pod kierunkiem mgr Joanny Wierzbickiej
Prowadzili podczas festynu edukację prozdrowotną, pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wykonywali pomiary poziomu glukozy we krwi, a także pomiary ciśnienia tętniczego krwi oraz masy ciała i wzrostu z wyliczaniem BMI.
Niewątpliwie była to udana inwestycja w zdrowie najmłodszych…
Zdjęcia: Paweł Miziewicz

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych obchodzony w maju był okazją do zorganizowania w dniu 29 maja 2013 roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Ciechanowie Dnia Otwartego dla Osób Niepełnosprawnych, m.in. dla zamanifestowania tolerancji i równouprawnienia oraz podkreślenia godności osób niepełnosprawnych.
Wzorem lat ubiegłych w obchody tego dnia włączyli się również przedstawiciele Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, kierunku: pielęgniarstwa, a także przedstawiciele Towarzystwa Walki z Kalectwem, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Studentki III roku pielęgniarstwa - Anna Gesek, Olga Jankowska, Iwona Okrutny, Małgorzata Pstrągowska pod opieką mgr Katarzyny Korycińskiej–Koniczuk dokonywały pomiarów poziomu glukozy we krwi, ciśnienia tętniczego, pomiarów wzrostu i masy ciała z wyliczaniem wskaźnika BMI. Osoby zainteresowane miały także okazję do nauki samobadania piersi oraz uzyskania informacji z zakresu zdrowego stylu życia.
Zdjęcia: Katarzyna Korycińska–Koniczuk

Festyn z okazji Dnia Dziecka odbył się w dniu 29 maja 2013 roku przy Parafii Św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, a organizatorem było Stowarzyszenie Rodzin Katolickich działające przy tej parafii. Po raz kolejny do uczestnictwa w tym festynie zaproszono przedstawicieli kierunku pielęgniarstwo. Studenci – Ola Dzięgielewska (z III roku) oraz Paweł Miziewicz (z I roku) pod czujnym okiem mgr Wiesława Lewandowskiego – Pielęgniarza Oddziałowego Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej ciechanowskiego szpitala, a także wykładowcy naszej uczelni, prowadzili pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie prowadzili instruktaż dla uczestników festynu, z możliwością treningu na fantomie. Wśród dorosłych było mniejsze zainteresowanie, natomiast dzieci i młodzież chętnie korzystały z okazji, aby nabyć nowe umiejętności, czy też utrwalić już posiadane, które niejednokrotnie mogą uratować życie osobom poszkodowanym w różnych zdarzeniach. Na festynie nie zabrakło też Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych dr Bożeny Ostrowskiej oraz wykładowców – dr Ewy Wiśniewskiej i mgr Małgorzaty Zagroba.
Zdjęcia: Ola Dzięgielewska


stopka