Jesteś tutaj: HomeAktualności wydziałowe„Pielęgniarstwo – zawód z tradycjami i z przyszłością”

Informacja dla nowych studentów

Drodzy studenci,

w naszej Uczelni funkcjonują platformy internetowe, służące do elektronicznej komunikacji. Są to m. in.:

  • Moodle - platforma edukacyjna, na której zamieszczane są aktualne plany zajęć oraz bieżące informacje dotyczące spraw studenckich, zaliczeń, egzaminów, itd.
  • WIRTUALNY DZIEKANAT - sprawdzanie ocen, zaległości finansowych i numerów kont
  • Katalog biblioteczny OPAC - wyszukiwanie i sprawdzanie dostępności zbiorów znajdujących się w Bibliotece Uczelnianej

Korzystanie z powyższych platform to najszybsza, a czasami jedyna droga do uzyskania niezbędnych informacji. Aby uzyskać do nich dostęp, zapoznaj się z poniższą instrukcją:

  SPOSOBY LOGOWANIA DO PLATFORM INTERNETOWYCH
(Wirtualny Dziekanat, moodle, katalog biblioteczny OPAC)

PAMIĘTAJ: konta na powyższych platformach są powiązane z Twoim nr albumu oraz adresem e-mail podanym podczas rejestracji w IRK.

Jeśli korzystasz z innego adresu e-mail, powiadom o tym dziekanat lub dział informatyczny, ponieważ jeśli utracisz dostęp do którejś z powyższych platform (problemy z zalogowaniem, zapomnisz hasła, itp.) i będzie potrzebna nasza pomoc, wówczas wysyłamy nowe dane logowania na adres e-mail znajdujący się w naszej bazie.

„Pielęgniarstwo – zawód z tradycjami i z przyszłością”

XIII Ogólnopolska i III im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
„Pielęgniarstwo – zawód z tradycjami i z przyszłością”
Ciechanów, WOZiNH PWSZ, ul. Wojska Polskiego 51
20 kwietnia 2013 r.

 

      W dniu 20 kwietnia 2013roku, w siedzibie Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, przy ul. Woj. Polskiego 51 odbyła się XIII Ogólnopolska i III im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarstwo – zawód z tradycjami i z przyszłością”, organizowana w tym roku przez Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego i Kształcenia Podyplomowego.  
Konferencja zgromadziła ponad 200 uczestników reprezentujących głównie środowiska naukowe i medyczne z całego kraju, od Zakopanego po Gdańsk.Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych dr Bożena Ostrowska, wspólnie z JM Rektorem PWSZ w Ciechanowie Leszkiem Zygnerem.  

Na konferencję zaproszenie przyjęli m.in. Wiceminister Zdrowia Aleksander Sopliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia Jolanta Skolimowska, pierwszy Prorektor PWSZ w Ciechanowie Prof. Bibiana Mossakowska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego dr Maria Cisek, przedstawiciele Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie - Elżbieta Rusin-Pawełek, Magdalena Chachurska i Małgorzata Kornatowska, fundatorka i założycielka Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego - Jolanta Czerniak,  Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego - Renata Chodowska,  Radna Sejmiku Województwa oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie - Wiesława Krawczyk,  Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego - Andrzej Pawłowski, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie - Bożena Michniak,  Dyrektor ds. Pielęgniarstwa SSzW w Ciechanowie - Agnieszka Kadecka,  Naczelna Pielęgniarka SP ZZOZ w Przasnyszu - Anna Marchewka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzozowie Andrzej Grabarek, przedstawiciele firmy TTM – Sandra Góźdź i Józef Szulc, przedstawiciele mediów -  Ks. Jacek Kędzierski Dyrektor  Katolickiego Radia Ciechanów oraz  Katarzyna Trzpiel  “Sztuka Pielęgnowania”. Nie mogło na konferencji zabraknąć męża Śp. Senator Janiny Fetlińskiej - Włodzimierza Fetlińskiego oraz syna Bartosza, a także zaprzyjaźnionej z Senator i z uczelnią Siostry Pasjonistki Anety Krawczyk. 

Po krótkich wystąpieniach gości, w których przewijały się również osobiste wątki dotyczące postaci dr Janiny Fetlińskiej, przystąpiono do części naukowej. Podczas konferencji wygłoszono 38 referatów w trzech sesjach plenarnych, 22 prace w dwóch sesjach Studenckich Kół Naukowych oraz zaprezentowano 50 prac w sesji plakatowej. 

Prelegenci prezentowali m.in. Uniwersytety Medyczne w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Warszawie, CM UJ w Krakowie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polską Akademię Nauk, Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie,  Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu,    Wyższe Szkoły Medyczne w Legnicy oraz w Sosnowcu,  Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu, Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie, Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży, Wyższą Szkołę Umiejętności Zawodowych w Pińczowie, PWSZ w Sanoku, PWSZ w Ciechanowie, a także Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, centra onkologii, szpitale specjalistyczne.

Swoje prace - zarówno w sesjach plenarnych jak i plakatowych - przedstawili studenci reprezentujący :

- SKN przy Zakładzie Medycyny Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,

- SKN Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

- SKN przy Katedrze Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

- SKN Anestezjologii i Intensywnej Terapii "TIVA", Warszawski Uniwersytet Medyczny,

- SKN Pielęgniarstwa Neurochirurgicznego i Rozwoju Pielęgniarstwa, Warszawski Uniwersytet Medyczny,

- SKN COLLEGIUM MASOVIENSE Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu Żyrardów,

- SKN kierunku Pielęgniarstwo, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie.

Podczas konferencji mówiono m.in. o etycznych aspektach zawodu pielęgniarki, kierunkach jego rozwoju, odpowiedzialności zawodowej i innych zagadnieniach prawnych, pułapkach zawodowych, zjawisku mobbingu w środowisku pracy pielęgniarek, czy przyczynach rezygnacji z zawodu, ale także o satysfakcji z wykonywanego zawodu, budowaniu tożsamości zawodowej, znaczeniu symboli pielęgniarstwa w tradycji zawodu, o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i przyszłości oraz wizerunku zawodu pielęgniarki / pielęgniarza. Dyskutowano nad zadaniami i kompetencjami pielęgniarek w pracy w różnych miejscach pracy, m.in. w środowisku nauczania i wychowania, w oddziałach onkologicznych, intensywnej terapii, w oddziałach psychiatrycznych, w opiece nad chorym umierającym, czy przewlekle chorym. Ostatnim, niezwykle ważnym punktem konferencji były warsztaty „Samokontrola i zapobieganie powikłaniom w cukrzycy”, poprowadzone przez mgr Alicję Szewczyk i wykładowców z Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii.Podczas konferencji każdy jej uczestnik miał możliwość zagłosowania na najlepszą – w swojej ocenie – pracę prezentowaną w sesji plakatowej. Biorąc pod uwagę największą liczbę oddanych głosów wyróżniono trzy prace:

P.21. Poziom zmęczenia a pokonywana odległość w czasie trwania dyżuru dziennego lub nocnego w grupie personelu pielęgniarskiego oddziałów intensywnej terapii – mgr Katarzyna Kwiecień-Jaguś1,2, prof. dr hab. med. Maria Wujtewicz2, Michał Milewski3, Kamila Stępień3, dr n. med. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska1,2,  dr n. med. Andrzej Chamienia1

1 Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego

2 Gdański Uniwersytet  Medyczny, Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

3 Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

P.26. Wpływ choroby na życie codzienne i pracę zawodową w ocenie pacjentów z chorobą refluksową przełyku – dr n. med. Katarzyna Łagoda1, dr n. med. Regina Sierżantowicz2,   dr hab. n. med. Grażyna Jurkowska3

1 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Medycyny Klinicznej

2 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

3 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

P.13. Zadania pielęgniarki wobec pacjentki po operacyjnym leczeniu raka sromu – dr n. med. Edyta Guty1, lic. piel. Krystyna Cwalina2, mgr Danuta Bzdęga1

1Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Instytut Ochrony Zdrowia

2Indywidualna Praktyka Pielęgniarska

Autorom prac gratulujemy i zapraszamy wszystkich na kolejną konferencję, już za rok!

stopka