Jesteś tutaj: HomeAktualności wydziałowePraca edukacyjna z osobami o obniżonym potencjale intelektualnym

Informacja dla nowych studentów

Drodzy studenci,

w naszej Uczelni funkcjonują platformy internetowe, służące do elektronicznej komunikacji. Są to m. in.:

  • Moodle - platforma edukacyjna, na której zamieszczane są aktualne plany zajęć oraz bieżące informacje dotyczące spraw studenckich, zaliczeń, egzaminów, itd.
  • WIRTUALNY DZIEKANAT - sprawdzanie ocen, zaległości finansowych i numerów kont
  • Katalog biblioteczny OPAC - wyszukiwanie i sprawdzanie dostępności zbiorów znajdujących się w Bibliotece Uczelnianej

Korzystanie z powyższych platform to najszybsza, a czasami jedyna droga do uzyskania niezbędnych informacji. Aby uzyskać do nich dostęp, zapoznaj się z poniższą instrukcją:

  SPOSOBY LOGOWANIA DO PLATFORM INTERNETOWYCH
(Wirtualny Dziekanat, moodle, katalog biblioteczny OPAC)

PAMIĘTAJ: konta na powyższych platformach są powiązane z Twoim nr albumu oraz adresem e-mail podanym podczas rejestracji w IRK.

Jeśli korzystasz z innego adresu e-mail, powiadom o tym dziekanat lub dział informatyczny, ponieważ jeśli utracisz dostęp do którejś z powyższych platform (problemy z zalogowaniem, zapomnisz hasła, itp.) i będzie potrzebna nasza pomoc, wówczas wysyłamy nowe dane logowania na adres e-mail znajdujący się w naszej bazie.

Praca edukacyjna z osobami o obniżonym potencjale intelektualnym

II Panel dyskusyjny pt.: „Praca edukacyjna z osobami o obniżonym potencjale intelektualnym” na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

 

W dniu 8 czerwca 2018 r. na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie odbył się II Panel dyskusyjny na temat: Praca edukacyjna z osobami o obniżonym potencjale intelektualnym. Jego organizatorem był Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego kierunku Pedagogika oraz Koło naukowe Bona Fide z jego opiekunem naukowym dr Iwoną Górską.

Wśród zaproszonych ekspertów-praktyków - nauczycieli, metodyków oraz innych specjalistów – udział wzięli: z Miejskiego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ciechanowie - dyrektor Przedszkola mgr Jolanta Piotrowska, mgr Robert Klimowski, mgr Ewa Cybulska, ze Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ciechanowie - mgr Bożena Klicka, mgr Małgorzata Szpejna, mgr Wioletta Zaporowicz, z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie: - mgr Marta Matuszewska, z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie mgr Marta Sychowska i mgr Marta Matuszewska; z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie mgr Beata Jakubiak, z-ca kierownika Działu Pomocy Społecznej MOPS w Ciechanowie, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie - mgr Marzena Lenda, mgr Monika Klimkowska, mgr Monika Szypulska, z Oddziału Neurologii Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie neurologopeda mgr Elżbieta Laskowska, ze4 Stowarzyszenia „Autentyczni”: Prezes Stowarzyszenia mgr Agnieszka Sobiesiak i mgr Magdalena Grelik-Grodecka. Na spotkanie przybyli również studenci stacjonarni kierunku pedagogika oraz kierunku praca socjalna, a także nauczyciele akademiccy z Zakładu Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego i Zakładu Pracy Socjalnej. Panel zaszczyciła swoją obecnością dr Bożena Ostrowska, Dziekan Wydziału OZiNH w Ciechanowie.

     W pierwszej części panelu studentki I roku studiów kierunku pedagogika, Katarzyna Suchecka, Magdalena Sztankiewicz, Patrycja Tańska i Olga Nadwodna, przedstawiły prezentację multimedialną dotyczącą zagadnień potencjału intelektualnego człowieka i niepełnosprawności intelektualnej oraz przyczyn upośledzenia umysłowego. W drugiej części spotkania eksperci-praktycy oraz nauczyciele akademiccy dzielili się swoją wiedzą, spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz wymieniali poglądami dotyczącymi tematyki panelu. Niejednokrotnie dyskusja była burzliwa! W trzeciej części postawiono szereg interesujących i inspirujących pytań dotyczących pracy edukacyjnej z osobami o obniżonym potencjale intelektualnym. Dyskurs potoczył się w kierunku potrzeby rozwiązań systemowych, które w głównej mierze zależne są od władz samorządowych i państwowych.

     W związku z powyższym na zakończenie panelu dr Daniel Bartosiewicz, kierownik Zakładu Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego, poddał pod rozwagę dyskutantom możliwość kontynuacji podjętej problematyki w niedalekiej przyszłości i w poszerzonym składzie.

stopka