Wydział Inżynierii i Ekonomii – konferencja naukowa „Ekonomia, informatyka i technika w dobie XXI wieku”.

Konferencje na Wydziale Inżynierii i Ekonomii są już tradycją. Jednakże po raz pierwszy, w dniu 21 listopada odbyła się interdyscyplinarna konferencja pt.” Ekonomia, informatyka i technika w dobie XXI wieku”. Spotkanie okazało się być niezwykle udanym przedsięwzięciem. Wzięło w nim udział około 120 uczestników, reprezentujących ośrodki akademickie, przedsiębiorstwa, administrację samorządową. Nie zabrakło także wyróżniających się w pracy naukowej przedstawicieli studentów.

Konferencja zainaugurowana była wspólną sesją, następnie przebiegała w dwóch sesjach równorzędnych: nauk ekonomicznych i nauk technicznych, odbyła się także sesja plakatowa. Zaprezentowano około 20 wystąpień, uwieńczonych bogatą dyskusją naukową. Podsumowaniem wydarzenia będzie wydanie książkowe w dwóch tomach.