Jesteś tutaj: HomeAktualnościKształtowanie wartości przedsiębiorstw i regionów we współczesnej gospodarce - prognozy, szanse, zagrożenia

Prezentacje kierunków

Dzi otwrolnictwo prezentacja

 

Kształtowanie wartości przedsiębiorstw i regionów we współczesnej gospodarce - prognozy, szanse, zagrożenia

 

21 listopada 2013 roku na Wydziale Inżynierii i Ekonomii odbyła się piąta konferencja ekonomiczna
pt. „Kształtowanie wartości przedsiębiorstw i regionów we współczesnej gospodarce - prognozy, szanse, zagrożenia”.

W konferencji uczestniczyło wiele środowisk naukowych, przedstawiciele świata biznesu, administracji regionalnej oraz przedstawiciele studenckich kół naukowych. Uczestnicy dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem i wynikami prowadzonych badań.

Jednoznacznie potwierdzono tezę, iż „dzięki prawidłowo funkcjonującym przedsiębiorstwom w regionie powstają nowe miejsca pracy, pojawiają się nowe inwestycje , a mieszkańcy wykazują się wysokim poziomem przedsiębiorczości”.

Wzajemna wymiana poglądów naukowych doprowadziła do wspólnego wniosku, iż organizacja tego typu spotkań  naukowych jest nieodzowna, co wskazuje na konieczność organizacji konferencji w roku następnym.

Jako podsumowanie wymiany poglądów naukowych została wydana monografia . 

 

stopka