TERMINY ZJAZDÓW

Utworzono: piątek, 25, wrzesień 2015

TERMINY ZJAZDÓW DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

W semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 zajęcia  będą odbywały się w następujących terminach :