XV LAT OBECNOŚCI FIRMY LG ELECTRONICS W MŁAWIE

Utworzono: wtorek, 08, kwiecień 2014

lg

W marcu 2014 roku firma LG Electronics Mława sp. z o.o. obchodziła XV-lecie swojej obecności w Mławie. Z tej okazji pragniemy przekazać kierownictwu firmy życzenia dalszego rozwoju, zwiększania produkcji i umacniania swej pozycji na rynku. Zarazem mamy nadzieję na utrzymanie równie dobrych stosunków między naszą Uczelnią a LG w następnych latach jak to miało miejsce od pierwszych lat istnienia kierunku ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA w Zamiejscowym Wydziale w Mławie.

LG Electronics Mława w okresie tworzenia kierunku aktywnie wsparła nasze starania wskazując na duże potrzeby kadrowe firmy w obszarze pracowników inżynieryjnych. Powstanie kierunku w Mławie pozwoliło także uzupełnienie wykształcenia wielu pracowników technicznych Zakładu i zdobycie przez nich tytułu inżyniera.

W ramach wspierania Zamiejscowego Wydziału w Mławie firma przekazała kilkadziesiąt monitorów na wyposażenie pracowni komputerowych a sale wykładowe wyposażyła w sprzęt TV.

 1

Kierownictwo firmy LG wielokrotnie bawili na naszym Wydziale, biorąc udział w organizowanych spotkaniach z władzami Uczelni i Wydziału a w roku akademickim 2009/2010 wykład inauguracyjny wygłosił ówczesny Prezes LG Electronics Mława – Jang – Hyeu Lee .

 2

Od początku istnienia kierunku ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA w czasie inauguracji roku akademickiego Prezes LG wręcza najlepszemu studentowi kierunku nagrodę, jaką jest jeden z produkowanych w Mławie odbiorników telewizyjnych.

 3

Kierownictwo firmy i przedstawiciele jej kadry inżynierskiej wielokrotnie wygłaszali wykłady monograficzne z obszaru wysokich technologii i zarządzania procesami produkcyjnymi.

 4 5

 

Studenci kierunku ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA wielokrotnie bawili na terenie zakładu LG zapoznając się z technologią produkcji nowoczesnego sprzętu RTV i komputerowego.

 6

 

W ciągu kilku ostatnich lat istnienia Zamiejscowego Wydziału w Mławie kierownictwo LG Electronics wielokrotnie umożliwiało zwiedzanie terenu zakładu naszym gościom z innych ośrodków akademickich – w tym zagranicznych – z którymi PWSZ w Ciechanowie utrzymuje kontakty. Efektem tych wizyt jest fakt odbywania praktyk zawodowych studentom tych uczelni.

 7

Przedstawiciele LG Electronics aktywnie uczestniczą w okresowych spotkaniach z władzami Zamiejscowego Wydziału w Mławie, ma których omawiane są zagadnienia związane z taką organizacją procesu kształcenia, aby absolwenci kierunku ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA mogli znaleźć zatrudnienie zgodne z wykształceniem, spełniające ich aspiracje zawodowe.

Świadectwem znakomitych stosunków naszej Uczelni z LG Electronics jest spotkanie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z obecnym Prezesem LG Electronics Mława Shin Yang Parkiem po zakończeniu inauguracji roku akademickiego 2013/2014 w PWSZ w Ciechanowie i Mławie.

lg prezydent

Informujemy, że w terminie 17 – 24 kwietnia 2014 na terenie Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie czynna będzie wystawa fotograficzna ilustrująca historię rozwoju firmy LG Electronics w Mławie i jej kontaktów z PWSZ w Ciechanowie.
Zapraszamy.