Uniwersytet Trzeciego Wieku

Utworzono: wtorek, 08, październik 2013

 

Dnia 04.10.2013 roku o godzinie 13.00 w auli Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie przy ul. Warszawskiej 52 odbyła się inauguracja roku akademickiego 2013/2014 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Słuchaczy oraz zaproszonych gości przywitał Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej doc. dr Leszek Zygner.  Podkreślił on  wagę uniwersytetów w procesie kształcenia każdego człowieka przez całe życie. Zwrócił również uwagę na wzrost zainteresowania Uniwersytetami Trzeciego Wieku.  Wykład inauguracyjny dla zebranych osób  nt. „Co o logopedii wiedzieć warto” wygłosiła mgr Agnieszka Kuskowska. Wśród zaproszonych gości byli: burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski, starosta powiatu mławskiego Włodzimierz Wojnarowski, prorektor PWSZ dr inż. Grzegorz Koc, kanclerz PWSZ mgr Piotr Wójcik, dr Daniel Bartosiewicz, dyr. ACK Iwona Godlewska.