Jesteś tutaj: HomeAktualnościUniwersytet Dziecięcy ? Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego

UWAGA !

 

W związku ze zmianą nazwy uczelni oraz nadaniem jej imienia Ignacego Mościckiego Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ogłasza konkurs na nowe logo uczelni skierowany do studentów oraz pracowników. Wszelkie informacje dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie. 

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 - Formularz dla studentów (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 - Formularz dla pracowników (wersja edytowalna)


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU


 

Uniwersytet Dziecięcy ? Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego

Uniwersytet Dziecięcy – Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego

DSC 016115 października 2016 roku o godzinie 10.00 w auli PWSZ Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych na ulicy Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie odbyła się inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego. Inauguracja rozpoczęła się od przybycia J.M. Rektora doc. dr Leszka Zygnera, Prorektora dr Grzegorza Koca oraz członków Senatu.  Uroczystość zaszczycili również swoja obecnością przedstawiciele Prezydenta Miasta Ciechanów oraz dyrektorzy placówek oświatowych z Ciechanowa. W trakcie immatrykulacji dzieci z przejęciem złożyły ślubowanie i zostały pasowane na studentów. Na znak przyjęcia ich w poczet braci studenckiej otrzymały indeksy i birety. Po wysłuchaniu hymnu studentów Gaudeamus igitur najmłodsi studenci, ich rodzice i opiekunowie oraz goście wysłuchali wykładu inauguracyjnego wygłoszonego przez dr Marię Gładyszewską „Poznajemy życie wybitnych postaci- Albert Einstein”.

stopka