Zakończenie roku akademickiego UD

Rektor i Senat
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Ciechanowie

  mają zaszczyt zaprosić na

Zakończenie
 roku akademickiego 2016/2017
na Uniwersytecie Dziecięcym
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych
Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego,

która odbędzie się w auli Uczelni

przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie
dnia 10 czerwca 2017 roku o godzinie 900