You are here: HomeAktualneKonferencjeArchiwalne?Człowiek starszy ? medyczne i społeczne aspekty opieki?


identyfikator2

 

horyzont

Menu Konferencje

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

?Człowiek starszy ? medyczne i społeczne aspekty opieki?

XVI Ogólnopolska i VI im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Człowiek starszy – medyczne i społeczne aspekty opieki”

Ciechanów, WOZiNH PWSZ, ul. Wojska Polskiego 51 

22 kwietnia 2016 r.

KOMUNIKAT II

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Ogólnopolskiej i VI im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Człowiek starszy – medyczne i społeczne aspekty opieki”, która odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 roku, w siedzibie Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, przy ul. Wojska Polskiego 51.

Opieka nad osobą starszą staje się wyzwaniem w XXI wieku, skierowanym do przedstawicieli różnych dziedzin. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w konferencji i podzielenia się własnymi doświadczeniami, poglądami, refleksjami oraz wynikami badań naukowych.

Proponowane tematy sesji:

 • Historyczne aspekty starzenia się i starości
 • Starzenie się jako problem medyczny i społeczny
 • Styl życia osób starszych
 • Wyzwania w opiece medycznej nad osobami starszymi
 • Opieka społeczna wobec osób starszych – rozwiązania systemowe
 • Etyczne aspekty opieki nad osobami starszymi
 • Edukacja osób starszych – uniwersytety trzeciego wieku
 • Psychologiczne aspekty starzenia się i starości
 • Psychoterapia osób starszych
 • Kształcenie w zakresie opieki geriatrycznej
 • Opieka nad osobą starszą - badania naukowe
 • Varia

Mamy nadzieję, że organizowana Konferencja będzie doskonałą okazją do interdyscyplinarnego dialogu nad tym ważnym zagadnieniem.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Dr n. hum. Bożena Ostrowska
Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Register to read more...

stopka