Inauguracja zajęć na mławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku z udziałem władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Utworzono: wtorek, 28, marzec 2017

W piątek, 3 marca 2017 roku, nastąpiła inauguracja mławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w nowej siedzibie jaką jest Miejski Dom Kultury.

Na uroczystość przybyło ok. 200 słuchaczy. Inaugurację rozpoczął występ Artystycznego Zespołu Seniorów „Cantare”. W roli gospodarza uroczystości wystąpiła pani Katarzyna Kaszuba – dyrektor MDK w Mławie. Podczas uroczystości swoje wystąpienia mieli: JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie oraz kierownik UTW doc. dr Leszek Zygner oraz Pan Burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski. Interesujący wykład inauguracyjny, dotyczący tematyki wspólnoty lokalnej, wygłosił prodziekan Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie dr Arkadiusz Meller. Na zakończenie głos zabrał pan Józef Szlachtun, przewodniczący samorządu słuchaczy UTW. Podziękował Panu Burmistrzowi i JM Rektorowi za dotychczasową współpracę w ramach Stacji Naukowej.

fot. Magdalena Grzywacz/Rzecznik Prasowy UMM