kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny

informator2018


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 16 listopad 2018.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

 

Informacja dla nowych studentów

Drodzy studenci,

w naszej Uczelni funkcjonują platformy internetowe, służące do elektronicznej komunikacji. Są to m. in.:

  • Moodle - platforma edukacyjna, na której zamieszczane są aktualne plany zajęć oraz bieżące informacje dotyczące spraw studenckich, zaliczeń, egzaminów, itd.
  • WIRTUALNY DZIEKANAT - sprawdzanie ocen, zaległości finansowych i numerów kont
  • Katalog biblioteczny OPAC - wyszukiwanie i sprawdzanie dostępności zbiorów znajdujących się w Bibliotece Uczelnianej

Korzystanie z powyższych platform to najszybsza, a czasami jedyna droga do uzyskania niezbędnych informacji. Aby uzyskać do nich dostęp, zapoznaj się z poniższą instrukcją:

  SPOSOBY LOGOWANIA DO PLATFORM INTERNETOWYCH
(Wirtualny Dziekanat, moodle, katalog biblioteczny OPAC)

PAMIĘTAJ: konta na powyższych platformach są powiązane z Twoim nr albumu oraz adresem e-mail podanym podczas rejestracji w IRK.

Jeśli korzystasz z innego adresu e-mail, powiadom o tym dziekanat lub dział informatyczny, ponieważ jeśli utracisz dostęp do którejś z powyższych platform (problemy z zalogowaniem, zapomnisz hasła, itp.) i będzie potrzebna nasza pomoc, wówczas wysyłamy nowe dane logowania na adres e-mail znajdujący się w naszej bazie.

Inauguracja zajęć na mławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku z udziałem władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

W piątek, 3 marca 2017 roku, nastąpiła inauguracja mławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w nowej siedzibie jaką jest Miejski Dom Kultury.

Na uroczystość przybyło ok. 200 słuchaczy. Inaugurację rozpoczął występ Artystycznego Zespołu Seniorów „Cantare”. W roli gospodarza uroczystości wystąpiła pani Katarzyna Kaszuba – dyrektor MDK w Mławie. Podczas uroczystości swoje wystąpienia mieli: JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie oraz kierownik UTW doc. dr Leszek Zygner oraz Pan Burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski. Interesujący wykład inauguracyjny, dotyczący tematyki wspólnoty lokalnej, wygłosił prodziekan Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie dr Arkadiusz Meller. Na zakończenie głos zabrał pan Józef Szlachtun, przewodniczący samorządu słuchaczy UTW. Podziękował Panu Burmistrzowi i JM Rektorowi za dotychczasową współpracę w ramach Stacji Naukowej.

fot. Magdalena Grzywacz/Rzecznik Prasowy UMM

stopka