Konferencja - „ Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w 2016 roku i prezentacja harmonogramu konkursów na 2017 rok”.

Utworzono: poniedziałek, 05, grudzień 2016

           W dniu 2 grudnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie odbyła się zorganizowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych - druga z cyklu - konferencja regionalna „ Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w 2016 roku i prezentacja harmonogramu konkursów na 2017 rok”.

Podczas konferencji przedstawiciel naszej Uczelni pani dr inż. Anita Szczykutowicz w interesujący sposób przedstawiła założenia i cele projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który będzie realizowany w naszej Uczelni.           
          Płatnymi praktykami w pierwszej turze projektu będzie objętych 218 studentów, zyskujących za miesiąc praktyk stypendium w wysokości 2300 zł. Także opiekunowie z zakładów pracy będą otrzymywali gratyfikację za sprawowaną opiekę nad studentami. Należy dodać, że praktyki służą wzbogaceniu procesu dydaktycznego realizowanego na uczelni, przygotowaniu studentów do konkretnych warunków danego zakładu pracy a tym samym w sposób naturalny powiązania studenta z przyszłym pracodawcą.