Konferencja „1050 Rocznica Chrztu Polski”

Utworzono: środa, 30, listopad 2016

W dniu 28 listopada 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „ 1050 Rocznica Chrztu Polski”. Organizatorami konferencji byli, PWSZ w Ciechanowie i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” . Uczestnicy konferencji zostali przywitani przez JM Rektora doc. dr Leszka Zygnera. Referat wygłosił Ks. prof. Waldemar Graczyk Dyrektor Instytutu Nauk Historycznych - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.