KONFERENCJA - EKONOMICZNE I TECHNICZNE INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW

Utworzono: czwartek, 24, listopad 2016

W dniu 23 listopada 2016 r. na Wydziale Inżynierii i Ekonomii PWSZ w Ciechanowie odbyła się konferencja naukowa pt. Ekonomiczne i techniczne instrumenty wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw. Konferencja poświęcona była kwestiom związanym z rozwojem regionalnym, przyszłością start up’ów i współczesnym problemom ekonomicznym. W konferencji wzięli udział prelegenci reprezentujący różne uczelnie i instytucje. Uczestnicy konferencji zostali przywitani przez JM Rektora doc. dr Leszka Zygnera oraz Panią Dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii doc. dr Elżbietę Gąsiorowską. Po części wprowadzającej głos zabrali prelegenci, a następnie studenci.