Działalność Kół Naukowych

Utworzono: czwartek, 24, listopad 2016

W dniu 22.11.2016 roku odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Kół Naukowych naszej Uczelni za rok akademickim 2015/2016. W obecności Prorektora dr inżyniera Grzegorza Koca oraz Kierownika Działu Kształcenia i Spraw Studenckich Jana Niesiobędzkiego działające w naszej Uczelni Koła Naukowe przedstawiły swój dorobek.

W interesujących prezentacjach przedstawiony został zakres prac , rodzaj przeprowadzanych badań i uzyskane efekty. Informacje przedstawili, Aleksandra Ulatowska Organizacja Sportowa Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Anna Stempniak Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa, Dorota Pawlak Koło Naukowe Ekonomi, Martyna Chodkowska i Dawid Frankowski Naukowe Studenckie Koło Chemików, Małgorzata Dymkowska Koło Inżynierii Materiałowej , Patryk Młodzianowski i Paulina Cieślińska Koło Naukowe Informatyki Stosowanej, Milena Chojnacka Koło Przyszłych Inżynierów.