KONFERENCJA - LIDERZY ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ - LUMEN 2016

Utworzono: piątek, 18, listopad 2016

lumen

W dniach 14 i 15 listopada w Warszawie odbyła się konferencja LIDERZY ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ - LUMEN 2016 zorganizowana pod patronatem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Fundacji Rektorów Polskich, KRASP. Patronem głównym tej konferencji była firma Microsoft Polska. W trakcie konferencji dotychczasowe wyniki prac nad nową Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym tzw. Ustawą 2.0 oraz wynikami i dotychczasowym dorobkiem, szczegółowymi założeniami podzielili się przewodniczący zespołów merytorycznych pracujących nad projektem, profesorowie: Hubert Izdebski, Marek Kwiek i Arkadiusz Radwan.  

Prof. Dr hab. Łukasz Sułkowski W – ce Przewodniczący PKA wskazał na kluczowe elementy zarządzania jakością, z uwzględnieniem modeli akredytacyjnych innych krajów, które mogą stanowić źródło dla zespołów tworzących Ustawę 2.0.

Podczas Konferencji nagrodzone zostały szkoły ponadgimnazjalne, które  przygotowały najlepszych kandydatów na studia w uczelniach biorących udział w ogólnopolskim pilotażu pt. „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”. W projekcie tym uczestniczyło 10 uczelni w tym nasza ale także Uniwersytet Adama Mickiewicza, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim i inne. Spośród 10 szkół ponadgimnazjalnych została nagrodzona  min. szkoła z Ciechanowa - Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza.

W części ogólnej dotyczącej tematyki edukacyjnej wiele mówiono na tematy związane z monitorowaniem procesu edukacyjnego studentów,  pomocy na jaką oczekuje student rozpoczynający studia w odniesieniu do oferty promocyjnej uczelni. Zwracano uwagę na systemy motywacyjne dla studentów ale także na jakość nauczania i potrzebę monitorowania procesu edukacyjnego śledząc jego losy. Wskazywano na potrzebę ścisłego kontaktu z otoczeniem społecznym i pracodawcami. Mówiono także o jakości zarządzania uczelnią w kontekście uczelnianych systemów I T, raportów, analiz i kluczowych wskaźników efektywności.

W konferencji ze strony Uczelni udział wzięli: Prorektor dr inż. Grzegorz Koc, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia dr Małgorzata Marcysiak,   Kanclerz mgr inż. Piotr Wójcik, Kierownik Działu Kształcenia mgr Jan Niesiobędzki.