kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

dobrystart


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 21 luty 2018.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz: 
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9 
tel./fax (23) 673 75 78 
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH 
06-500 Mława 
ul. Warszawska 52 
tel./fax (23) 654 98 08 
wed@pwszciechanow.edu.p

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51  

Najważniejsze wydarzenia 2017 roku w PWSZ Ciechanów

Wydarzenia 2017

 

KONFERENCJA - LIDERZY ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ - LUMEN 2016

lumen

W dniach 14 i 15 listopada w Warszawie odbyła się konferencja LIDERZY ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ - LUMEN 2016 zorganizowana pod patronatem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Fundacji Rektorów Polskich, KRASP. Patronem głównym tej konferencji była firma Microsoft Polska. W trakcie konferencji dotychczasowe wyniki prac nad nową Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym tzw. Ustawą 2.0 oraz wynikami i dotychczasowym dorobkiem, szczegółowymi założeniami podzielili się przewodniczący zespołów merytorycznych pracujących nad projektem, profesorowie: Hubert Izdebski, Marek Kwiek i Arkadiusz Radwan.  

Prof. Dr hab. Łukasz Sułkowski W – ce Przewodniczący PKA wskazał na kluczowe elementy zarządzania jakością, z uwzględnieniem modeli akredytacyjnych innych krajów, które mogą stanowić źródło dla zespołów tworzących Ustawę 2.0.

Podczas Konferencji nagrodzone zostały szkoły ponadgimnazjalne, które  przygotowały najlepszych kandydatów na studia w uczelniach biorących udział w ogólnopolskim pilotażu pt. „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”. W projekcie tym uczestniczyło 10 uczelni w tym nasza ale także Uniwersytet Adama Mickiewicza, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim i inne. Spośród 10 szkół ponadgimnazjalnych została nagrodzona  min. szkoła z Ciechanowa - Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza.

W części ogólnej dotyczącej tematyki edukacyjnej wiele mówiono na tematy związane z monitorowaniem procesu edukacyjnego studentów,  pomocy na jaką oczekuje student rozpoczynający studia w odniesieniu do oferty promocyjnej uczelni. Zwracano uwagę na systemy motywacyjne dla studentów ale także na jakość nauczania i potrzebę monitorowania procesu edukacyjnego śledząc jego losy. Wskazywano na potrzebę ścisłego kontaktu z otoczeniem społecznym i pracodawcami. Mówiono także o jakości zarządzania uczelnią w kontekście uczelnianych systemów I T, raportów, analiz i kluczowych wskaźników efektywności.

W konferencji ze strony Uczelni udział wzięli: Prorektor dr inż. Grzegorz Koc, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia dr Małgorzata Marcysiak,   Kanclerz mgr inż. Piotr Wójcik, Kierownik Działu Kształcenia mgr Jan Niesiobędzki.

stopka