Współpraca PWSZ w Ciechanowie z „Otoczeniem Biznesowym”

Utworzono: wtorek, 08, listopad 2016

       Przygotowując się do realizacji projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, organizujemy spotkania informacyjne z potencjalnymi Pracodawcami, w których studenci mogli by odbywać praktyki przewidziane w projekcie.

        W dniu 25 października 2016 roku, odbyło się spotkanie w Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, w dniu 8 listopada 2016 roku odbędzie się spotkanie w Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie.

        W dniu 4 listopada odbyło się spotkanie w Wydziale Inżynierii i Ekonomii. Spotkanie Władz Uczelni i Władz Wydziału Inżynierii i Ekonomii z Kierownictwem firm i instytucji różnego typu - od firm z branży IT, poprzez firmy produkcyjne, aż po instytucje samorządowe i władze lokalne, reprezentowane przez Panią Joannę Potocką – Rak, Zastępcę Prezydenta Miasta Ciechanowa, było wspaniałą okazją do zacieśniania współpracy PWSZ w Ciechanowie z „Otoczeniem Biznesowym”. Dziękujemy za liczne przybycie i zainteresowanie projektem. Zapraszamy firmy i instytucje działające na lokalnym rynku, do owocnej współpracy i uczestnictwa w procesie rekrutacji. Szczegółowe zasady rekrutacji są zamieszczone na stronie Uczelni.