Spotkanie Rektora ze studentami I roku !!!

Utworzono: poniedziałek, 10, październik 2016

        W dniach 04 i 06.10.2016 roku w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego 51 oraz w Auli Wydziału Zamiejscowym w Mławie odbyły się spotkania organizacyjne studentów pierwszego roku studentów z J.M. Rektorem i Prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Ciechanowie. Przybyli studenci mieli okazję poznać władzę Uczelni i zapoznać się z informacjami dotyczącymi jej funkcjonowania, a także odbyć obowiązkowe szkolenia poprzedzające studia. Tegoroczna rekrutacja zakończyła się dla PWSZ sukcesem. Chęć studiowania w naszej Uczelni wyraziła duża liczba maturzystów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Cieszy nas niesłabnące zainteresowanie Uczelnią co z satysfakcją odnotowujemy w czasach znacznego deficytu młodzieży kończącej maturę w stosunku do ogólnej liczby miejsc na studiach wyższych.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego 2016/2017  życzymy studentom, zadowolenia z wybranego kierunku studiów, satysfakcji ze zdobywania wiedzy, harmonijnego rozwoju, odwagi w wyznaczaniu życiowych celów, oraz wytrwałości w ich osiąganiu.

Powodzenia !!!