Jubileusz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Utworzono: poniedziałek, 06, czerwiec 2016

W sobotę 4 czerwca w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie odbyło się - Uroczyste posiedzenie senatu z okazji Jubileuszu 15 - lecia PWSZ w Ciechanowie.
Inaugurację rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Państwowego i Gaude Mater Polonia. Otwarcia uroczystości dokonał Jego Magnificencja Rektor PWSZ w Ciechanowie doc. dr Leszek Zygner, który powitał licznie przybyłych gości, studentów i pracowników Uczelni.

Głos zabrał Wicepremier oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin gratulując dotychczasowych sukcesów w 15- letnim funkcjonowaniu Uczelni. Minister w swoim wystąpieniu dał również wyraz poparcia rządu dla rozwoju ośrodków akademickich poza wielkimi aglomeracjami.

Następnie głos zabrał Wiceminister Obrony Narodowej Pan Prof. Wojciech Fałkowski, który podkreślił znaczenie Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych jako regionalnych uczelni zawodowych w Polsce.
W imieniu Parlamentarzystów głos zabrał senator Jan Maria Jackowski składając na ręce Rektora podziękowania dla całej kadry naukowo- dydaktycznej za zaangażowanie i wysiłek wkładany w kształcenie studentów. Senator podkreślił wagę tego ośrodka akademickiego na Północnym Mazowszu, wskazując na korzyści dla przedsiębiorców z regionu, którzy mają możliwość pozyskiwania wykształconych kadr pracowniczych.
”15 lat w życiu uczelni - to podobnie jak w życiu każdego człowieka - czas dojrzewania. Poszukując własnej tożsamości podejmujemy pierwsze świadome i dobrowolne próby zmieniania siebie, wytyczania nowych i własnych ścieżek rozwoju, obserwując przy tym bacznie, jak inni nas oceniają.” tymi słowami rozpoczął swoje jubileuszowe wystąpienie Rektor. Podkreślił również jak ważna jest przyjaźń i poczucie więzi wspólnocie akademickiej. Sukcesem Uczelni jest również wynik uzyskany w raporcie odnośnie zatrudnienia absolwentów na rynku pracy.  

Głos zabrał również Przewodniczący Konferencji Rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce Pan Prof. Witold Stankowski Rektor PWSZ w Oświęcimiu.
Miłym akcentem jubileuszowych obchodów była uroczystość wręczenia odznaczeń dla zasłużonych w pracy uczelni pracowników naukowo-dydaktycznych. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania medale Komisji Edukacji Narodowej przyznano 5 pracownikom Uczelni: Panu Rektorowi doc. dr Leszkowi Zygnerowi , Pani dr Agnieszce Bukowskiej, Pani mgr Joannie Wierzbickiej, Panu dr Danielowi Bartosiewiczowi, Panu dr Przemysławowi Miecznikowi.

Wręczenie medali dokonał obecny na uroczystości Wicepremier Jarosław Gowin w towarzystwie Przewodniczącego Konwentu PWSZ w Ciechanowie Ministra Mirosława Koźlakiewicza.
Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił Medalem Pro Masovi rektora PWSZ w Ciechanowie doc. dr Leszka Zygnera oraz przyznał czterem pracownikom naszej uczelni dyplom uznania.
Wyróżnienia otrzymali: Prorektor – dr inż. Grzegorz Koc, Kanclerz – mgr inż. Piotr Wójcik, Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych – dr Bożena Ostrowska, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia – dr Małgorzata Marcysiak. Wręczenie Medali i dyplomów dokonała wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Wiesława Krawczyk.          

Podczas jubileuszowej uroczystości wyróżnienie „Laur PWSZ w Ciechanowie” za szczególne zaangażowanie i wspieranie Uczelni wręczył Rektor PWSZ z udziałem Prorektora dr inż. Grzegorza Koca. Wyróżnienia otrzymali: Przewodniczący Konwentu Minister Mirosław Koźlakiewicz, była Prorektor prof. Bibiana Mossakowska, były Prorektor prof. Ryszard Juszkiewicz, były Rektor prof. Andrzej Kolasa, Wójt Gminy Ciechanów Marek Kiwit, Prezydent i Rada Miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński, Burmistrz i Rada Miasta Mława Sławomir Kowalewski, Starosta i Rada Powiatu Mławskiego Włodzimierz Wojnarowski.
Głos zabrali Minister Mirosław Koźlakiewicz oraz samorządowcy z Ciechanowa i Mławy.
Uroczystości zakończyła tradycyjna pieśń studencka Gaudeamus igitur w wykonaniu chóru.

I Bal Absolwentów PWSZ