kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

dobrystart


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 22 listopad 2017.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz: 
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9 
tel./fax (23) 673 75 78 
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH 
06-500 Mława 
ul. Warszawska 52 
tel./fax (23) 654 98 08 
wed@pwszciechanow.edu.p

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51  

baner UE

Zapraszamy do udziału w projekcie
„Dobry start – Akademickie Biuro Karier „PARTNER”  PWSZ  w  Ciechanowie”

Państwowa Wyższa   Szkoła   Zawodowa  w Ciechanowie otrzymała dofinansowanie ze środków UE w  konkursie   realizowanym  przez  Narodowe  Centrum Badań i Rozwoju, dot. wspierania  świadczenia wysokiej jakości usług przez  Akademickie Biura Karier.  W projekcie zakłada się poszerzenie zakresu i polepszenie   jakości   usług świadczonych  przez  Biuro  Karier na rzecz studentów rozpoczynających aktywność   zawodową   na  rynku  pracy,  w  zakresie  poradnictwa   zawodowego  oraz  w zakresie zakładania  własnej  działalności  gospodarczej.

Czytaj całość

 

„Aktywność naukowa młodzieży akademickiej”

Seminarium „Aktywność naukowa młodzieży akademickiej”  
2 czerwca 2016 r.

Obchody Jubileuszu 15 – lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie rozpoczęło w dniu 2 czerwca 2016 r.  III Seminarium Kół Naukowych zatytułowane, „Aktywność naukowa młodzieży akademickiej”.
Podczas seminarium 9 kół naukowych naszej uczelni zaprezentowało swoje dotychczasowe osiągnięcia, wyniki przeprowadzonych badań oraz wymieniło się zdobytymi  doświadczeniami. Kierunek Dziennikarstwa przygotował wystawę fotograficzną będącą dorobkiem ich koła naukowego. Prorektor dr Grzegorz Koc powitał zgromadzonych gości i życzył studentom owocnych wystąpień.  Seminarium otworzył Rektor dr Leszek Zygner.  Głos zabrał również przybyły na uroczystość Prezydent Ciechanowa Pan Krzysztof Kosiński. Wykład inaugurujący Seminarium wygłosiła Pani prof. Barbara Gąsiorowska, która w sposób bardzo interesujący omówiła produkty pokarmowe ich kaloryczność oraz wpływ na zdrowe odżywianie człowiek. Wykład zainspirował zebranych do refleksji nad sposobem odżywiania się w świetle potrzeb pokarmowych człowieka. Podobnie jak w ubiegłym roku w spotkaniu wzięli udział reprezentanci Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Politechniki Warszawskiej i PWSZ w Płocku.

Moderatorzy seminarium:dr Ewa Wiśniewska i doc. dr inż. Robert Rudziński poprowadzili Seminarium w dwóch panelach tematycznych. Zgromadzeni studenci i inne osoby wysłuchali wystąpień będących dorobkiem naukowym i efektami ich pracy w ramach Kół naukowych naszej Uczelni oraz zaproszonych gości.  Na zakończenie Pan Prorektor podsumował wyniki tegorocznego seminarium, podziękował studentom za merytoryczne  wystąpienia i  wysoki poziom  prezentacji. Organizatorzy spotkania – Prorektor dr inż. Grzegorz Koc oraz Przewodniczący Samorząd Studentów podkreślili duże zaangażowanie kół naukowych w zaprezentowanie swojego dorobku.

Podczas seminarium prezentowany był  punkt  informacyjno promocyjny i pokaz produktów wysokiej jakości w tym posiadających znak „Poznaj Zdrową Żywność”. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów wszystkich kierunków naszej Uczelni i zaproszonej  młodzieży szkół  ponadgimnazjalnych.

stopka