Aktywność naukowa młodzieży akademickiej

Utworzono: środa, 01, czerwiec 2016

Serdecznie zapraszamy na III Seminarium Naukowe pt. „Aktywność naukowa młodzieży akademickiej”, które odbędzie się 2 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie PWSZ w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9, sala 25 (Panel A) i sala 30 (Panel B).

Celem seminarium jest zaprezentowanie dorobku naukowego kół studenckich, wskazanie perspektyw ich rozwoju oraz wymiana doświadczeń młodych naukowców. Program seminarium przewiduje sesję referatową i posterową w podziale na bloki tematyczne.

Program seminarium