Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie płatnych praktyk i staży dla studentów podpisane.

Utworzono: środa, 25, maj 2016

        Dnia 24 maja 2016 roku w Gmachu Głównym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński i rektor Uczelni doc. dr Leszek Zygner podpisali porozumienie w sprawie współpracy w zakresie płatnych praktyk i staży dla studentów. Celem porozumienia jest wspieranie przez miasto młodych osób na rynku pracy.

        Porozumienie zakłada współpracę dotyczącą utworzenia systemu płatnych praktyk i staży studenckich, a tym samym stworzenie mechanizmów wsparcia dla młodych ludzi w obszarze aktywizacji zawodowej. Prezydent wyszedł z inicjatywą rozszerzenia systemu na podległe miastu jednostki oraz miejskie spółki. Zakres i zasady będą regulowały oddzielne umowy. Wszelkie umowy w ramach porozumienia podejmowane będą w drodze odrębnych uzgodnień. Zgodnie z propozycją prezydenta, płatne staże i praktyki powinny ruszyć w październiku, od nowego roku akademickiego. Otwarcie się na tego typu potrzeby ma także duże znaczenie ze względu na fakt iż w profilu praktycznym realizowanym przez Uczelnię , studenci mają znacznie dłuższe praktyki , obejmujące trzy miesiące pobytu realizowanego w zakładach pracy.
        Prezydent dodał, że tak ważna inicjatywa jaką jest porozumienie zbiega się w  15-leciem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Rektor podkreślał, że odbywane przez studentów praktyki i staże są z reguły bezpłatne, więc porozumienie to realna pomoc studentom. – Bardzo się cieszę, że władze samorządowe podchodzą do spraw studenckich bardzo poważnie. Chodzi o to, by młodych ludzi przygotować do pracy właśnie w tym konkretnym środowisku – powiedział rektor PWSZ Leszek Zygner.