kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

dobrystart


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 23 luty 2018.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz: 
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9 
tel./fax (23) 673 75 78 
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH 
06-500 Mława 
ul. Warszawska 52 
tel./fax (23) 654 98 08 
wed@pwszciechanow.edu.p

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51  

Najważniejsze wydarzenia 2017 roku w PWSZ Ciechanów

Wydarzenia 2017

 

Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie płatnych praktyk i staży dla studentów podpisane.

        Dnia 24 maja 2016 roku w Gmachu Głównym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński i rektor Uczelni doc. dr Leszek Zygner podpisali porozumienie w sprawie współpracy w zakresie płatnych praktyk i staży dla studentów. Celem porozumienia jest wspieranie przez miasto młodych osób na rynku pracy.

        Porozumienie zakłada współpracę dotyczącą utworzenia systemu płatnych praktyk i staży studenckich, a tym samym stworzenie mechanizmów wsparcia dla młodych ludzi w obszarze aktywizacji zawodowej. Prezydent wyszedł z inicjatywą rozszerzenia systemu na podległe miastu jednostki oraz miejskie spółki. Zakres i zasady będą regulowały oddzielne umowy. Wszelkie umowy w ramach porozumienia podejmowane będą w drodze odrębnych uzgodnień. Zgodnie z propozycją prezydenta, płatne staże i praktyki powinny ruszyć w październiku, od nowego roku akademickiego. Otwarcie się na tego typu potrzeby ma także duże znaczenie ze względu na fakt iż w profilu praktycznym realizowanym przez Uczelnię , studenci mają znacznie dłuższe praktyki , obejmujące trzy miesiące pobytu realizowanego w zakładach pracy.
        Prezydent dodał, że tak ważna inicjatywa jaką jest porozumienie zbiega się w  15-leciem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Rektor podkreślał, że odbywane przez studentów praktyki i staże są z reguły bezpłatne, więc porozumienie to realna pomoc studentom. – Bardzo się cieszę, że władze samorządowe podchodzą do spraw studenckich bardzo poważnie. Chodzi o to, by młodych ludzi przygotować do pracy właśnie w tym konkretnym środowisku – powiedział rektor PWSZ Leszek Zygner.

stopka