Konferencja naukowo-techniczna pn. Technologie energetyczne – paliwa odnawialne i konwencjonalne.

Utworzono: wtorek, 10, maj 2016

             W dniu 28 kwietnia 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie odbyła się konferencja naukowo-techniczna pn. Technologie energetyczne – paliwa odnawialne i konwencjonalne. Była to druga konferencja z cyklu Sieci i Instalacje Płynowe.

            Tegoroczna edycja poświęcona była przede wszystkim odnawialnym źródłom energii. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęły kluczowe dla regionu i tematyki firmy: Exalo Drilling SA grupa PGNiG, Vortex Energy Polska Sp. z o.o, Novago Sp z o.o. i PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

             W gronie prelegentów gościliśmy Prezesa Exalo Drilling SA, grupa PGNiG Piotra Gliniaka. Firma z grupy PGNiG zajmuje się poszukiwaniem złóż gazu. Prezes przedstawił i oszacował potencjał formacji łupkowych położonych na terenie Polski z perspektyw wydobycia gazu łupkowego. Przedstawiciel z firmy Vortex Energy Polska Sp. z o.o. Grzegorz Gawrych, która prowadzi montaż turbin wiatrowych na północnym Mazowszu przedstawił szanse i zagrożenie energetyki wiatrowej. Z kolei Dyrektor ds. energetyki firmy Novago Wojciech Piesik omówił proces technologiczny utylizacji odpadów komunalnych połączony z produkcją paliwa alternatywnego i biogazu w oparciu o innowacyjną metodę biodegradacji. Pośród gości prezentację wygłosiła również Pani Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie dr inż. Małgorzata Niestępska na temat modernizacji węglowego układu technologicznego wytwarzania ciepła o układ kogeneracyjny spalający gaz ziemny. Pozostali prelegenci to pracownicy Zakładu Inżynierii Środowiska. Tematyka oscylowała wokół zagadnień pozyskiwania energii z OZE. Dr inż. Wiesław Szadkowski omówił bilans obecnego rynku biogazu w Polsce, dr inż. Paweł Jelec poruszył zagadnienia związane z emisją hałasu, jako zanieczyszczeniem emitowanym podczas eksploatacji turbin wiatrowych. Całość dopełniła tematyka technologii informatycznych niezbędnych we współczesnej energetyce. Dr inż. Michał Bednarczyk przedstawił system GIS, dr inż. Małgorzata Kwestarz omówiła zastosowanie Gis w praktyce na przykładzie analizy ryzyka w systemach rurowych a Prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz omówił możliwości symulacji rozpływu gazu w sieci krajowej z perspektywy rozliczenia dostarczanej energii do końcowych odbiorców. Prezentacją łączącą systemy: elektroenergetyczny i gazowniczy było wystąpienie dr hab. inż. Macieja Charzykowskiego na temat magazynowania energii w systemie gazowniczym Power to gas.
          Tematyka konferencji dotyczyła nowoczesnych technologii energetycznych z elementami pozyskiwania, magazynowania, przetwarzania energii z OZE z zastosowaniem nowoczesnych technik zarządczych i informatycznych.
Patronat medialny objęły redakcje: Katolickiego Radia Diecezji Płockiej w Ciechanowie i Tygodnika Ciechanowskiego.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i udział w konferencji.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego