Wizyta nauczycieli PWSZ w Marijampoles Kolegija

Utworzono: środa, 04, maj 2016

            W dniach 25 kwietnia – 1 maja 2016 r., nasi nauczyciele – dr Rafał Bartłomiej Panfil oraz mgr Paweł Pyrzyński prowadzili wykłady i ćwiczenia dla studentów uczelni partnerskiej PWSZ w Ciechanowie – Marijampoles Kolegija na Litwie.

            Dr Panfil przedstawił studentom litewskiej uczelni koncepcję oraz praktyczne wykorzystanie założeń ekonomii społecznej na przykładzie polskim, natomiast mgr Pyrzyński poprowadził zajęcia dotyczące zarządzania innowacjami oraz działań badawczo-rozwojowych w kontekście konkurencyjności.
            Zajęcia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony studentów Marijampoles Kolegija. Wzięło w nich udział również dwóch studentów PWSZ w Ciechanowie, którzy spędzają właśnie semestr w litewskiej Uczelni – pan Marcin Przyborowski oraz pan Łukasz Woźnicki.
Nasi wykładowcy spotkali się również z Władzami Uczelni, w tym z jej Dyrektorem – panem Vaidotasem Viliūnasem. Spotkanie było okazją do wymiany informacji dotyczących oferty uczelni oraz perspektyw ich przyszłego rozwoju, sytuacji ekonomicznej i demograficznej oraz możliwych obszarów współpracy zarówno pomiędzy uczelniami, jak i Polską i Litwą.
Wszystkich naszych studentów i wykładowców zachęcamy do udziału w programie Erasmus+ oraz odwiedzenia uczelni Marijampoles Kolegija. Informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie www.pwszciechanow.edu.pl – baner po lewej stronie.