kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

dobrystart


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 19 styczeń 2018.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz: 
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9 
tel./fax (23) 673 75 78 
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH 
06-500 Mława 
ul. Warszawska 52 
tel./fax (23) 654 98 08 
wed@pwszciechanow.edu.p

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51  

Najważniejsze wydarzenia 2017 roku w PWSZ Ciechanów

Wydarzenia 2017

 

Wizyta nauczycieli PWSZ w Marijampoles Kolegija

            W dniach 25 kwietnia – 1 maja 2016 r., nasi nauczyciele – dr Rafał Bartłomiej Panfil oraz mgr Paweł Pyrzyński prowadzili wykłady i ćwiczenia dla studentów uczelni partnerskiej PWSZ w Ciechanowie – Marijampoles Kolegija na Litwie.

            Dr Panfil przedstawił studentom litewskiej uczelni koncepcję oraz praktyczne wykorzystanie założeń ekonomii społecznej na przykładzie polskim, natomiast mgr Pyrzyński poprowadził zajęcia dotyczące zarządzania innowacjami oraz działań badawczo-rozwojowych w kontekście konkurencyjności.
            Zajęcia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony studentów Marijampoles Kolegija. Wzięło w nich udział również dwóch studentów PWSZ w Ciechanowie, którzy spędzają właśnie semestr w litewskiej Uczelni – pan Marcin Przyborowski oraz pan Łukasz Woźnicki.
Nasi wykładowcy spotkali się również z Władzami Uczelni, w tym z jej Dyrektorem – panem Vaidotasem Viliūnasem. Spotkanie było okazją do wymiany informacji dotyczących oferty uczelni oraz perspektyw ich przyszłego rozwoju, sytuacji ekonomicznej i demograficznej oraz możliwych obszarów współpracy zarówno pomiędzy uczelniami, jak i Polską i Litwą.
Wszystkich naszych studentów i wykładowców zachęcamy do udziału w programie Erasmus+ oraz odwiedzenia uczelni Marijampoles Kolegija. Informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie www.pwszciechanow.edu.pl – baner po lewej stronie.

stopka