kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny

informator2018


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 19 lipiec 2018.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
tel. (+48) 728 867 381
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

 

Wizyta nauczycieli PWSZ w Marijampoles Kolegija

            W dniach 25 kwietnia – 1 maja 2016 r., nasi nauczyciele – dr Rafał Bartłomiej Panfil oraz mgr Paweł Pyrzyński prowadzili wykłady i ćwiczenia dla studentów uczelni partnerskiej PWSZ w Ciechanowie – Marijampoles Kolegija na Litwie.

            Dr Panfil przedstawił studentom litewskiej uczelni koncepcję oraz praktyczne wykorzystanie założeń ekonomii społecznej na przykładzie polskim, natomiast mgr Pyrzyński poprowadził zajęcia dotyczące zarządzania innowacjami oraz działań badawczo-rozwojowych w kontekście konkurencyjności.
            Zajęcia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony studentów Marijampoles Kolegija. Wzięło w nich udział również dwóch studentów PWSZ w Ciechanowie, którzy spędzają właśnie semestr w litewskiej Uczelni – pan Marcin Przyborowski oraz pan Łukasz Woźnicki.
Nasi wykładowcy spotkali się również z Władzami Uczelni, w tym z jej Dyrektorem – panem Vaidotasem Viliūnasem. Spotkanie było okazją do wymiany informacji dotyczących oferty uczelni oraz perspektyw ich przyszłego rozwoju, sytuacji ekonomicznej i demograficznej oraz możliwych obszarów współpracy zarówno pomiędzy uczelniami, jak i Polską i Litwą.
Wszystkich naszych studentów i wykładowców zachęcamy do udziału w programie Erasmus+ oraz odwiedzenia uczelni Marijampoles Kolegija. Informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie www.pwszciechanow.edu.pl – baner po lewej stronie.

stopka