„Podział województwa mazowieckiego – błąd społeczny i ekonomiczny?”

Utworzono: środa, 27, kwiecień 2016

          W piątek 22 kwietnia w gmachu głównym ciechanowskiej PWSZ odbyła się pierwsza z cyklu konferencja zatytułowana „Podział województwa mazowieckiego – błąd społeczny i ekonomiczny?”

          Organizatorami konferencji, w której wzięli udział naukowcy i eksperci, byli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie doc. dr Leszek Zygner i Prezydent Miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
          Konferencja stanowiła debatę na temat pojawiających się pomysłów podziału województwa mazowieckiego. Prawne uwarunkowania zmian podziału terytorialnego, w szczególności podziału województw omówił prof. dr hab. Hubert Izdebski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Potencjalne konsekwencje wydzielenia regionu stołecznego Mazowsza dla wykonywania zadań samorządów wojewódzkich przedstawiła dr Julita Łukomska z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawiony materiał przygotowała wspólnie z prof. dr hab. Pawłem Swianiewiczem. Ocenę propozycji podziału województwa mazowieckiego na podstawie projekcji sytuacji ekonomicznej wydzielonych województw – w latach 2016-2039 zaprezentował prof. dr hab. Krzysztof Opolski z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem wystąpienia dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Piotra Brzeskiego był problem „Warszawa i Mazowsze – spójne czy podzielone?”. W ramach konferencji odbyła się również dyskusja panelowa oraz konferencja prasowa. Cieszy fakt że ciechanowska Uczelnia po raz kolejny jest miejscem spotkania i dyskusji na bardzo istotne dla naszego regionu tematy.