kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

dobrystart


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 23 luty 2018.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz: 
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9 
tel./fax (23) 673 75 78 
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH 
06-500 Mława 
ul. Warszawska 52 
tel./fax (23) 654 98 08 
wed@pwszciechanow.edu.p

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51  

Najważniejsze wydarzenia 2017 roku w PWSZ Ciechanów

Wydarzenia 2017

 

„Podział województwa mazowieckiego – błąd społeczny i ekonomiczny?”

          W piątek 22 kwietnia w gmachu głównym ciechanowskiej PWSZ odbyła się pierwsza z cyklu konferencja zatytułowana „Podział województwa mazowieckiego – błąd społeczny i ekonomiczny?”

          Organizatorami konferencji, w której wzięli udział naukowcy i eksperci, byli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie doc. dr Leszek Zygner i Prezydent Miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
          Konferencja stanowiła debatę na temat pojawiających się pomysłów podziału województwa mazowieckiego. Prawne uwarunkowania zmian podziału terytorialnego, w szczególności podziału województw omówił prof. dr hab. Hubert Izdebski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Potencjalne konsekwencje wydzielenia regionu stołecznego Mazowsza dla wykonywania zadań samorządów wojewódzkich przedstawiła dr Julita Łukomska z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawiony materiał przygotowała wspólnie z prof. dr hab. Pawłem Swianiewiczem. Ocenę propozycji podziału województwa mazowieckiego na podstawie projekcji sytuacji ekonomicznej wydzielonych województw – w latach 2016-2039 zaprezentował prof. dr hab. Krzysztof Opolski z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem wystąpienia dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Piotra Brzeskiego był problem „Warszawa i Mazowsze – spójne czy podzielone?”. W ramach konferencji odbyła się również dyskusja panelowa oraz konferencja prasowa. Cieszy fakt że ciechanowska Uczelnia po raz kolejny jest miejscem spotkania i dyskusji na bardzo istotne dla naszego regionu tematy.

stopka