Dobre praktyki w szkołach wyższych.

Utworzono: wtorek, 26, kwiecień 2016

Kodeks "Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych"
opracowany przez Fundcje Rektorow Polskich
uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich 26 kwietnia 2007 roku

Przyjęty do stosowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie uchwałą Nr 52/II/2007 senatu PWSZ w Ciechanowie z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przyjecia kodeksu "Dobre Pratyki w Szkołach Wyższych".
Do pobrania: kodeks.