PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – BŁĄD SPOŁECZNY I EKONOMICZNY?

Utworzono: wtorek, 19, kwiecień 2016

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

doc. dr Leszek Zygner
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
oraz

Krzysztof Kosiński
Prezydent Miasta Ciechanów

serdecznie zapraszają
na konferencję

PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – BŁĄD SPOŁECZNY I EKONOMICZNY?

która odbędzie się 22 kwietnia 2016 roku
w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9, Ciechanów

WŁAŚCIWY PLAKAT

 PROGRAM KONFERENCJI

11.00-11.20 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników 

doc. dr Leszek Zygner
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

11.20-11.40 Prawne uwarunkowania zmian podziału na województwa, w szczególności podziału województw

prof. dr hab. Hubert Izdebski
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

11.40-12.00 Potencjalne konsekwencje wydzielenia regionu stołecznego Mazowsza dla wykonywania zadań samorządów wojewódzkich

prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, dr Julita Łukomska
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

12.00-12.20 Ocena propozycji podziału Województwa Mazowieckiego na podstawie projekcji sytuacji ekonomicznej wydzielonych województw - w latach 2016-2039

prof. dr hab. Krzysztof Opolski
Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

12.20-12.40 Warszawa i Mazowsze – spójne czy podzielone?

Piotr Brzeski
Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

12.40-13.00 Dyskusja panelowa

13.00 – 13.20 Konferencja prasowa

13.20 Zakończenie konferencji