kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny

informator2018


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 23 październik 2018.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

 

Informacja dla nowych studentów

Drodzy studenci,

w naszej Uczelni funkcjonują platformy internetowe, służące do elektronicznej komunikacji. Są to m. in.:

  • Moodle - platforma edukacyjna, na której zamieszczane są aktualne plany zajęć oraz bieżące informacje dotyczące spraw studenckich, zaliczeń, egzaminów, itd.
  • WIRTUALNY DZIEKANAT - sprawdzanie ocen, zaległości finansowych i numerów kont
  • Katalog biblioteczny OPAC - wyszukiwanie i sprawdzanie dostępności zbiorów znajdujących się w Bibliotece Uczelnianej

Korzystanie z powyższych platform to najszybsza, a czasami jedyna droga do uzyskania niezbędnych informacji. Aby uzyskać do nich dostęp, zapoznaj się z poniższą instrukcją:

  SPOSOBY LOGOWANIA DO PLATFORM INTERNETOWYCH
(Wirtualny Dziekanat, moodle, katalog biblioteczny OPAC)

PAMIĘTAJ: konta na powyższych platformach są powiązane z Twoim nr albumu oraz adresem e-mail podanym podczas rejestracji w IRK.

Jeśli korzystasz z innego adresu e-mail, powiadom o tym dziekanat lub dział informatyczny, ponieważ jeśli utracisz dostęp do którejś z powyższych platform (problemy z zalogowaniem, zapomnisz hasła, itp.) i będzie potrzebna nasza pomoc, wówczas wysyłamy nowe dane logowania na adres e-mail znajdujący się w naszej bazie.

PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – BŁĄD SPOŁECZNY I EKONOMICZNY?

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

doc. dr Leszek Zygner
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
oraz

Krzysztof Kosiński
Prezydent Miasta Ciechanów

serdecznie zapraszają
na konferencję

PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – BŁĄD SPOŁECZNY I EKONOMICZNY?

która odbędzie się 22 kwietnia 2016 roku
w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9, Ciechanów

WŁAŚCIWY PLAKAT

 PROGRAM KONFERENCJI

11.00-11.20 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników 

doc. dr Leszek Zygner
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

11.20-11.40 Prawne uwarunkowania zmian podziału na województwa, w szczególności podziału województw

prof. dr hab. Hubert Izdebski
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

11.40-12.00 Potencjalne konsekwencje wydzielenia regionu stołecznego Mazowsza dla wykonywania zadań samorządów wojewódzkich

prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, dr Julita Łukomska
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

12.00-12.20 Ocena propozycji podziału Województwa Mazowieckiego na podstawie projekcji sytuacji ekonomicznej wydzielonych województw - w latach 2016-2039

prof. dr hab. Krzysztof Opolski
Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

12.20-12.40 Warszawa i Mazowsze – spójne czy podzielone?

Piotr Brzeski
Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

12.40-13.00 Dyskusja panelowa

13.00 – 13.20 Konferencja prasowa

13.20 Zakończenie konferencji

stopka