kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

dobrystart


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 19 styczeń 2018.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz: 
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9 
tel./fax (23) 673 75 78 
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH 
06-500 Mława 
ul. Warszawska 52 
tel./fax (23) 654 98 08 
wed@pwszciechanow.edu.p

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51  

Najważniejsze wydarzenia 2017 roku w PWSZ Ciechanów

Wydarzenia 2017

 

PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – BŁĄD SPOŁECZNY I EKONOMICZNY?

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

doc. dr Leszek Zygner
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
oraz

Krzysztof Kosiński
Prezydent Miasta Ciechanów

serdecznie zapraszają
na konferencję

PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – BŁĄD SPOŁECZNY I EKONOMICZNY?

która odbędzie się 22 kwietnia 2016 roku
w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9, Ciechanów

WŁAŚCIWY PLAKAT

 PROGRAM KONFERENCJI

11.00-11.20 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników 

doc. dr Leszek Zygner
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

11.20-11.40 Prawne uwarunkowania zmian podziału na województwa, w szczególności podziału województw

prof. dr hab. Hubert Izdebski
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

11.40-12.00 Potencjalne konsekwencje wydzielenia regionu stołecznego Mazowsza dla wykonywania zadań samorządów wojewódzkich

prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, dr Julita Łukomska
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

12.00-12.20 Ocena propozycji podziału Województwa Mazowieckiego na podstawie projekcji sytuacji ekonomicznej wydzielonych województw - w latach 2016-2039

prof. dr hab. Krzysztof Opolski
Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

12.20-12.40 Warszawa i Mazowsze – spójne czy podzielone?

Piotr Brzeski
Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

12.40-13.00 Dyskusja panelowa

13.00 – 13.20 Konferencja prasowa

13.20 Zakończenie konferencji

stopka