II Seminarium Naukowe „Bezpieczeństwo i Obronność RP na początku XXI w

Utworzono: środa, 13, kwiecień 2016

II Seminarium Naukowe „Bezpieczeństwo i Obronność RP na początku XXI w.

7 kwietnia 2016 r.
Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.


Seminarium „Bezpieczeństwo i Obronność RP na początku XXI wieku” to już drugie wydarzenie pod tym tytułem zorganizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie (PWSZ), Akademię Obrony Narodowej w Warszawie (AON) oraz Europejskie Towarzystwo Rozwoju Kompetencji Społecznych im. Johna Deweya (TJD). W tym roku, do organizatorów dołączyło również Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe (CTN) a wydarzenie wpisane było w obchody XV-lecia Uczelni oraz zbliżającą się rocznicę funkcjonowania kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, cieszącego się ogromnym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Pierwsza edycja Seminarium skupiała się głównie na tematyce bezpieczeństwa w ujęciu globalnym. W tym roku, Organizatorzy postanowili wprowadzić do poruszanej tematyki również kwestie lokalne oraz podkreślić rosnącą rolę organizacji paramilitarnych w Polsce.

Podczas inauguracji Seminarium, zarówno Rektor PWSZ w Ciechanowie - doc. dr Leszek Zygner, jak również Prezes Towarzystwa Johna Deweya – mgr Paweł Pyrzyński, podkreślili niezwykle ważną rolę instytucji i organizacji lokalnych w zapewnianiu bezpieczeństwa obywatelom.

Wydarzenie podzielone zostało na trzy sesje. W sesji pierwszej, dokonano przeglądu aktualnej sytuacji geopolitycznej na świecie. W pierwszym jej wystąpieniu, dr hab. Krzysztof Krakowski (AON, PWSZ) zaprezentował prognozę rozwoju środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego i adekwatne do tego założenia operacji sojuszu wobec nowej strategii bezpieczeństwa narodowego Rosji. Podkreślił w nim zauważalny zwrot w polityce stosowanej przez Rosję w ostatnim czasie, odnosząc się do aneksji Krymu oraz interwencji w Syrii, jak również perspektyw rozwoju Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). Dr Milena Palczewska (AON) zaprezentowała i rozwinęła definicję bezpieczeństwa energetycznego, odnosząc się następnie do rozwiązań stosowanym w Polsce w tym zakresie. Mgr Jerzy Trocha (AON) wygłosił wystąpienie dotyczące demograficznych aspektów bezpieczeństwa społecznego RP, nawiązując do zmieniającej się sytuacji geopolitycznej na świecie. Sesję pierwszą zamknęła pani dr Magdalena El Ghamari (Uniwersytet w Białymstoku, Defence24.pl), która wygłosiła prelekcję pod dość kontrowersyjnym tytułem „Dar el-Berlin i Islamsterdam czyli uchodźstwo i migracje na Zachodzie Europy”, prezentując kompleksowo tematykę fali migracyjnej w Europie oraz działania tzw. Państwa Islamskiego, z uwzględnieniem możliwych scenariuszy na najbliższą przyszłość. Moderatorem sesji pierwszej był dr Rafał Panfil.

Sesja druga, dotycząca bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym, została rozpoczęta wystąpieniem dr. Zbigniewa Ptasiewicza (PWSZ, CTN), wieloletniego nauczyciela akademickiego oraz samorządowca. Dr Ptasiewicz wygłosił wykład pt. „Uwarunkowania działalności samorządów lokalnych w systemie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego„. W swoim wystąpieniu pt. „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w kontekście przemian życia społecznego”, dr Rafał Panfil (PWSZ, AON) zaprezentował przegląd zagrożeń stojących przed społecznościami lokalnymi, jak również ich genezę oraz możliwe sposoby przeciwdziałania im. Sesję drugą zamknął ppłk mgr Dariusz Kosakowski, były komendant ciechanowskiej Wojskowej Komendy Uzupełnień, przybliżając uczestnikom sposoby realizacji samorządowych zadań obronnych na przykładzie akcji kurierskiej, polegającej na dostarczaniu kart powołań w przypadku mobilizacji. Moderatorem sesji drugiej był dr hab. Krzysztof Krakowski.

Sesja trzecia, dotycząca roli organizacji paramilitarnych w systemie bezpieczeństwa państwa, spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. Należy zaznaczyć, że w ostatnich latach, wraz ze wzrastającym zagrożeniem terroryzmem, organizacje te rozwijają się coraz bardziej dynamicznie a liczba ich członków ciągle rośnie. Sesję otworzył dr Arkadiusz Meller (PWSZ), który zaprezentował historyczny zarys rozwoju organizacji paramilitarnych w Polsce oraz ich główne cele. Następnie, przedstawiciele organizacji z Północnego Mazowsza dokonali prezentacji swoich dokonań, zachęcając osoby w każdym wieku do uczestnictwa. Swój dorobek oraz cele działalności zaprezentowały: Jednostka Strzelecka 1006 Płońsk, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 Pułku Piechoty, Związek Piłsudczyków RP Oddział Ciechanów oraz Mławska Grupa Rekonstruktorów Cywilnych. Moderatorem sesji był mgr Paweł Pyrzyński.

Wspólnego podsumowania Seminarium dokonali moderatorzy poszczególnych sesji. Seminarium, które na stałe już wpisało się w akademicki kalendarz wydarzeń w regionie, uznano za niezwykle udane. Spotkania dotyczące problematyki bezpieczeństwa i obronności cieszą się ogromnym zainteresowaniem wielu środowisk, głównie ze względu na atmosferę zagrożenia wywoływaną działaniami o charakterze terrorystycznym. Akademicka dyskusja ma na celu nie tylko stwierdzenie stanu faktycznego, ale również poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań, prowadzących do wyeliminowania zagrożeń.


-----------------------------------------
Autor: mgr Paweł Pyrzyński