kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 30 September 2019.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

 

AKADEMICKIE TARGI PRACY

 

"Zanim zostaniesz absolwentem rozejrzyj się za pracą"


W dniu 5 grudnia 2013 roku odbyły się w naszej Uczelni I Akademickie Targi Pracy. Organizatorem targów było Biuro Karier ?Partner? Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i ciechanowska filia Wojewódzkiego Urząd Pracy. Adresatami targów byli studenci i młodzież ciechanowskich szkół  ponadgimnazjalnych. Targi  miały charakter spotkania młodzieży z pracodawcami i instytucjami rynku pracy i odbywały się na kilku płaszczyznach:  Strefa prezentacji  - przedstawiciele  lokalnych     pracodawców, młodzi ludzie  biznesu; Strefa doradcza -  warsztaty, porady, informacje, szkolenia -  instytucje rynku pracy; Strefa wystawców ? stoiska informacyjne zaproszonych pracodawców.      Powitania gości i otwarcia I Akademickich Targów Pracy dokonali J.M. Rektor Pan Docent Leszek Zyner i Pan Jakub Gwoździk Dyrektor WUP filia w Ciechanowie. Głos zabrał również Pan Sławomir Morawski Starosta Powiatu Ciechanowskiego.

W pierwszej części spotkania, uczestnicy targów wzięli udział  w  prezentacjach przedstawicieli zaproszonych pracodawców m.in. : LG Electronics , Wojskowej  Komendy Uzupełnień , firmy Kross   oraz firmy Metalkunszt  Adriana Krzykowskiego,  którego prezentacja wzbudziła  ogromne zainteresowanie. Był to dobry  przykład młodego człowieka, który po ukończeniu studiów  założył własną firmę i sam stworzył sobie warsztat pracy.

Register to read more...

stopka