Symulacje rozpoczęte

Utworzono: piątek, 05, kwiecień 2019

IMG 20190403 091706

W dniach 02 – 04 kwietnia 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, studenci trzeciego roku kierunku pielęgniarstwo
po raz pierwszy uczestniczyli w zajęciach z symulacji medycznej zorganizowanych w ramach realizowanego w Uczelni projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Ciechanowie”.

Zajęcia odbywały się według przyjętych scenariuszy zajęć w odniesieniu do konkretnego postępowania klinicznego dla danego studium przypadku. Studenci mieli możliwość pracy w nowoczesnych warunkach, korzystającz wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury audio- video, pod kierunkiem trenera zewnętrznego i instruktorów (wykładowców) uczelnianych. Po zakończeniu zajęć studenci wyrazili aprobatę dla tej formy zdobywania umiejętności, bowiem każdy z nich miał możliwość wzięcia udziału w rozwiązywaniu powierzonego dla grupy zadania. Studenci akceptują również modyfikację dotychczasowego programu kształcenia poprzez zintegrowanie nowoczesnej metody symulacji medycznej z dotychczasowymi metodami kształcenia stosowanymi na kierunku pielęgniarstwo. Z dyskusji po zakończeniu zajęć wynika, że realizacja zajęć metodą symulacji medycznej, zwiększa komfort pracy, dodaje pewności siebie, a także pozwala na partnerstwo w pracy grupowej, a przede wszystkim na uczenie się poprzez działanie - kształtujące umiejętności, prowadzące do rozwiązania określonej sytuacji klinicznej pacjenta.