kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 14 sierpień 2019.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

button 2

tekst alternatywny

button

 

 

Symulacje rozpoczęte

IMG 20190403 091706

W dniach 02 – 04 kwietnia 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, studenci trzeciego roku kierunku pielęgniarstwo
po raz pierwszy uczestniczyli w zajęciach z symulacji medycznej zorganizowanych w ramach realizowanego w Uczelni projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Ciechanowie”.

Zajęcia odbywały się według przyjętych scenariuszy zajęć w odniesieniu do konkretnego postępowania klinicznego dla danego studium przypadku. Studenci mieli możliwość pracy w nowoczesnych warunkach, korzystającz wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury audio- video, pod kierunkiem trenera zewnętrznego i instruktorów (wykładowców) uczelnianych. Po zakończeniu zajęć studenci wyrazili aprobatę dla tej formy zdobywania umiejętności, bowiem każdy z nich miał możliwość wzięcia udziału w rozwiązywaniu powierzonego dla grupy zadania. Studenci akceptują również modyfikację dotychczasowego programu kształcenia poprzez zintegrowanie nowoczesnej metody symulacji medycznej z dotychczasowymi metodami kształcenia stosowanymi na kierunku pielęgniarstwo. Z dyskusji po zakończeniu zajęć wynika, że realizacja zajęć metodą symulacji medycznej, zwiększa komfort pracy, dodaje pewności siebie, a także pozwala na partnerstwo w pracy grupowej, a przede wszystkim na uczenie się poprzez działanie - kształtujące umiejętności, prowadzące do rozwiązania określonej sytuacji klinicznej pacjenta.

stopka