kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny

informator2018


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 19 listopad 2018.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

 

Informacja dla nowych studentów

Drodzy studenci,

w naszej Uczelni funkcjonują platformy internetowe, służące do elektronicznej komunikacji. Są to m. in.:

  • Moodle - platforma edukacyjna, na której zamieszczane są aktualne plany zajęć oraz bieżące informacje dotyczące spraw studenckich, zaliczeń, egzaminów, itd.
  • WIRTUALNY DZIEKANAT - sprawdzanie ocen, zaległości finansowych i numerów kont
  • Katalog biblioteczny OPAC - wyszukiwanie i sprawdzanie dostępności zbiorów znajdujących się w Bibliotece Uczelnianej

Korzystanie z powyższych platform to najszybsza, a czasami jedyna droga do uzyskania niezbędnych informacji. Aby uzyskać do nich dostęp, zapoznaj się z poniższą instrukcją:

  SPOSOBY LOGOWANIA DO PLATFORM INTERNETOWYCH
(Wirtualny Dziekanat, moodle, katalog biblioteczny OPAC)

PAMIĘTAJ: konta na powyższych platformach są powiązane z Twoim nr albumu oraz adresem e-mail podanym podczas rejestracji w IRK.

Jeśli korzystasz z innego adresu e-mail, powiadom o tym dziekanat lub dział informatyczny, ponieważ jeśli utracisz dostęp do którejś z powyższych platform (problemy z zalogowaniem, zapomnisz hasła, itp.) i będzie potrzebna nasza pomoc, wówczas wysyłamy nowe dane logowania na adres e-mail znajdujący się w naszej bazie.

"Młodzi - Ambitni - Kompetentni" – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie

       W dniu 20 października 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie odbyło się spotkanie inaugurujące projekt "Młodzi - Ambitni - Kompetentni" realizowany w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Regeneracja.
         Licznie przybyłych uczestników projektu wraz z rodzicami powitali   mgr inż. Piotr Wójcik, Kanclerz PWSZ w Ciechanowie i mgr inż. Barbara Jank , Prodziekan Wydziału Ekonomii i Inżynierii.

         Uczestnicy podzieleni na osiem grup, według wieku od 6 do 16 lat, zaraz po inauguracji, rozpoczęli zajęcia dydaktyczne. Zajęcia z Modułu ICT, kształtujące kompetencje informacyjno – komunikacyjne przeplatały się z zajęciami z Modułu Matematyczno – Przyrodniczego.
         W każdej Grupie, oprócz prowadzącego zajęcia Wykładowcy PWSZ w Ciechanowie, był Opiekun zapewniający wsparcie Młodym Odkrywcom. Laboratorium chemiczne, pracownie komputerowe i sale dydaktyczne PWSZ w Ciechanowie były miejsce realizacji zajęć.
         Celem projektu jest rozwijanie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży

w wieku 6-16 lat z powiatu ciechanowskiego:, są to kompetencje:

  • informatyczne,
  • matematyczno-przyrodnicze,
  • kreatywne,
  • przedsiębiorcze,
  • krytycznego myślenia.

          Do końca roku 2018, zrealizowane zostaną moduły kształcenia dotyczące kompetencji informatycznych i matematyczno – przyrodniczych. Pozostałe moduły kształcące rozwijania pozostałych kompetencji będą rozwijane, do czerwca 2019 roku.

            Harmonogram i informacje o projekcie znajdują się na stronie
http://pwszciechanow.edu.pl/index.php/projekty-unijne/mlodzi-ambitni-kompetentni

stopka