kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny

informator2018


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 15 marzec 2019.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

 

Uroczystość Święta Uczelni PWSZ w Ciechanowie

swieto uczelni 2018 01W dniu 4 czerwca 2018 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego, wśród licznie zaproszonych gości oraz pracowników Uczelni obchodzono uroczyście Dzień Święta Uczelni.

Obchody rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Państwowego i Gaude Mater Polonia. Otwarcia uroczystości dokonał Jego Magnificencja Rektor PWSZ w Ciechanowie prof. dr hab. Leszek Zygner, który powitał przybyłych gości, studentów i pracowników PWSZ. W swoim wystąpieniu z okazji święta Uczelni pan Rektor przypomniał historię powstania i kolejne etapy jej rozwoju. Podkreślił trwały związek z otoczeniem społecznym, gospodarczym, bardzo dobrą współpracę z samorządami lokalnymi oraz zaprzyjaźnionymi Uczelniami Wyższymi. Bardzo ważne jest też przystąpienie Uczelni do kilku projektów dofinansowywanych z funduszy europejskich min. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, „Centrum Symulacji Medycznej”, „Dobry start – Akademickie Biuro Karier Partner” i „Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie” to cztery z siedmiu projektów funkcjonujących w Uczelni. To wszystko wpływa na sukces ciechanowskiej PWSZ.

Z okazji święta, życzenia składała m. in. poseł na sejm RP pani Anna Cicholska, która odczytała list Prezesa Rady Ministrów skierowany do społeczności akademickiej naszej Uczelni.

04 06 2018

W swoim wystąpieniu Pani Poseł zwróciła uwagę na słowa pana Piotra Müllera Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który jako przykład dobrego funkcjonowania PWSZ w Polsce wskazał naszą Uczelnię. Przewodniczący Konwentu PWSZ w Ciechanowie Wójt Gminy Ciechanów pan Marek Kiwit z okazji święta Uczelni złożył gratulacje podkreślając dobre współdziałanie z samorządami. Poseł na sejm RP, Wiceminister Zdrowia były przewodniczący Konwentu pan Aleksander Sopliński, za zasługi dla Uczelni otrzymał wyróżnienie Laur PWSZ w Ciechanowie, którego wręczenia dokonał Rektor PWSZ z udziałem Prorektora dr inż. Grzegorza Koca.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie studentom kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach pilotażowego programu "Legia Akademicka". Karty powołania studentom PWSZ w Ciechanowie w imieniu Szefa WSzW w Warszawie wręczył ppłk Krzysztof Futyma wraz z Rektorem PWSZ prof. dr hab. Leszkiem Zygnerem. Studenci odbędą szkolenie w dwóch modułach: podstawowym i podoficerskim w miesiącach lipiec-wrzesień w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Następnie głos zabrał Burmistrz Mławy pan Sławomir Kowalewski, który w ciepłych słowach powiedział o współpracy Mławy i Ciechanowa w ramach działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem Uczelni.

Oficjalną część uroczystości zakończyło odśpiewanie tradycyjnej pieśni studenckiej „Gaudeamus igitur”.

stopka