Uroczystości upamiętniające 75-lecie likwidacji Getta Mławskiego

Utworzono: wtorek, 21, listopad 2017

         W dniu 20 listopada 2017r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyły się uroczystości upamiętniające 75 rocznicę likwidacji getta w Mławie. Konferencja naukowa „Żydzi na północnym Mazowszu" była głównym elementem upamiętniającym rocznicę. Wydarzenie miało miejsce w auli im. Apoloniusza Strzeleckiego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych. Powitania licznie przybyłych gości: władze samorządowe, przedstawiciele firm, młodzież szkół ponadgimnazjalnych, studentów dokonali: JM Rektor PWSZ w Ciechanowie prof. dr hab. Leszek Zygner oraz poseł na sejm RP Anna Cicholska. Jako gospodarz miasta Mława głos zabrał Burmistrz Sławomir Kowalewski.

        Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością JE Ambasador Państwa Izrael Anna Azari, przedstawiając prezentację dotyczącą państwa Izrael, jego nowego oblicza, jako silnego państwa z silną armią i silnymi obywatelami. Prezentacji opracowania „Szlaki Żydów Mazowieckich” dokonała Monika Krawczyk Dyrektor Generalny Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.
        Prelekcje związane z głównym tematem konferencji wygłosili: prof.dr hab. Ryszard Juszkiewicz, dr Paweł Fijałkowski „Żydzi na północnym Mazowszu w epoce staropolskiej”, doc. Aleksander Kociszewski „Rewir ciechanowski, próba ograniczenia mobilności przestrzennej ludności żydowskiej”, prof. Janusz Szczepański „Wkład Żydów w rozwój gospodarczy Mazowsza północnego w XIX i I połowie XX w.”, dr Zbigniew Ptasiewicz „Ciechanowscy Żydzi. Od 75 lat nie ma ich wśród nas” , dr Arkadiusz Meller „Społeczność żydowska w Sierpcu w latach 1918 – 1942” i mgr Adam Sztolsztejner „Żydzi mławscy w okresie międzywojennym”.
         Podczas konferencji przedstawiciele zarządu firmy Cedrob Włodzimierz Bartkowski, Mirosław Koźlakiewicz i Dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego Monika Krawczyk podpisali umowę dotyczącą rewitalizacji synagogi w Radzanowie.
Organizatorami uroczystości byli: Rektor i Senat PWSZ w Ciechanowie, Poseł na sejm RP Anna Cicholska, Burmistrz miasta Mława Sławomir Kowalewski.