Warsztaty szkoleniowe organizowane przez MNiSW w ramach projektu "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"

Utworzono: czwartek, 16, listopad 2017

      W dniu 13 listopada 2017 roku, w poniedziałek, w Ciechanowie, w Hotelu BARON, odbyły się warsztaty dla Zakładowych Opiekunów Praktyk oraz Osób zaangażowanych w realizację projektu ze strony Pracodawców, w dniu 14 listopada 2017 roku, we wtorek, w tym samym miejscu, odbyły się warsztaty szkoleniowe dla Uczelnianych Opiekunów Praktyk oraz Osób zaangażowanych w obsługę administracyjną projektu.

      Tematem przewodnim warsztatów, oprócz materiałów merytorycznych dotyczących praktyk zawodowych, była konstruktywna dyskusja dotycząca wypracowania propozycji przebiegu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych. W warsztatach uczestniczyło około 80 przedstawicieli firm/instytucji, za zaangażowanie w dyskusji i liczą obecność serdecznie dziękujemy.