Obchody Święta Niepodległości w Ciechanowie i Mławie z udziałem delegacji PWSZ

Utworzono: poniedziałek, 13, listopad 2017

W Ciechanowie oficjalne obchody rozpoczęły się o godz. 10:00 mszą św. w kościele farnym. Około godz. 11:30 już tradycyjnie na placu Piłsudskiego rozpoczął się apel pamięci i delegacje, w tym delegacja PWSZ, złożyły pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego kwiaty.

Delegacja naszej Uczelni wzięła również udział w obchodach Święta Niepodległości w Mławie uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele Świętej Trójcy, po której nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji pod pomnik Marszałka.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że podczas mławskich obchodów miało miejsce uroczyste złożenie ślubowania przez I klasę mundurową Akademickiego Centrum Kształcenia na sztandar Miasta Mławy i sztandar Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.