Ogłoszenie – BASEN 2017/2018.

Utworzono: piątek, 27, październik 2017

Informujemy, że od 02.11.2017r. istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z krytej pływalni MOSiR w Ciechanowie i Mławie.

W zajęciach może brać udział każdy student studiów stacjonarnych PWSZ w Ciechanowie w wymiarze 1 godziny (60 min.) dwa razy w tygodniu bez możliwości łączenia godzin.

Z basenu można korzystać od poniedziałku do piątku.

Wejście na basen możliwe jest tylko po okazaniu legitymacji studenckiej.

Kanclerz
mgr inż. Piotr Wójcik