Spotkanie Rektora ze studentami I roku !!!

Utworzono: poniedziałek, 02, październik 2017

W dniach 30 września  w  Auli Wydziału Zamiejscowego w Mławie i  2 października 2017  roku w Auli  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego odbyły się spotkania organizacyjne studentów pierwszego roku z J.M.  Prorektorem  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Ciechanowie. Przybyli studenci mieli okazję poznać władzę Uczelni, przewodniczącego Samorządu Studenckiego, zapoznać się z informacjami dotyczącymi jej  funkcjonowania, a także odbyć obowiązkowe szkolenia BHP poprzedzające studia. Gościem tegorocznego spotkania był przedstawiciel V Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie porucznik Sławomir Sarnowski. Tegoroczna rekrutacja zakończyła się dla PWSZ sukcesem. Chęć studiowania  w naszej  Uczelni wyraziła rekordowa liczba   maturzystów na studiach stacjonarnych. Cieszy nas niesłabnące zainteresowanie Uczelnią co z satysfakcją odnotowujemy w czasach znacznego deficytu młodzieży kończącej maturę w stosunku do ogólnej liczby miejsc na studiach wyższych.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego 2017/2018  życzymy studentom,  zadowolenia z wybranego kierunku studiów, satysfakcji ze zdobywania wiedzy,  harmonijnego rozwoju,  odwagi w wyznaczaniu życiowych celów, oraz wytrwałości w ich osiąganiu.

Powodzenia !!!