kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

dobrystart


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 23 styczeń 2018.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz: 
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9 
tel./fax (23) 673 75 78 
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH 
06-500 Mława 
ul. Warszawska 52 
tel./fax (23) 654 98 08 
wed@pwszciechanow.edu.p

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51  

Najważniejsze wydarzenia 2017 roku w PWSZ Ciechanów

Wydarzenia 2017

 

Spotkanie Rektora ze studentami I roku !!!

W dniach 30 września  w  Auli Wydziału Zamiejscowego w Mławie i  2 października 2017  roku w Auli  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego odbyły się spotkania organizacyjne studentów pierwszego roku z J.M.  Prorektorem  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Ciechanowie. Przybyli studenci mieli okazję poznać władzę Uczelni, przewodniczącego Samorządu Studenckiego, zapoznać się z informacjami dotyczącymi jej  funkcjonowania, a także odbyć obowiązkowe szkolenia BHP poprzedzające studia. Gościem tegorocznego spotkania był przedstawiciel V Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie porucznik Sławomir Sarnowski. Tegoroczna rekrutacja zakończyła się dla PWSZ sukcesem. Chęć studiowania  w naszej  Uczelni wyraziła rekordowa liczba   maturzystów na studiach stacjonarnych. Cieszy nas niesłabnące zainteresowanie Uczelnią co z satysfakcją odnotowujemy w czasach znacznego deficytu młodzieży kończącej maturę w stosunku do ogólnej liczby miejsc na studiach wyższych.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego 2017/2018  życzymy studentom,  zadowolenia z wybranego kierunku studiów, satysfakcji ze zdobywania wiedzy,  harmonijnego rozwoju,  odwagi w wyznaczaniu życiowych celów, oraz wytrwałości w ich osiąganiu.

Powodzenia !!!

stopka