Rekrutacji na półmetku

Utworzono: czwartek, 10, sierpień 2017

rekrutacja 2017

Dobiegł końca pierwszy etap rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, który wypadł wyjątkowo dobrze. Jak dotychczas największym zainteresowaniem kandydatów cieszy się pielęgniarstwo, kierunki techniczne i ekonomia. Dobrze   przebiega też   rekrutacja  na  studia   stacjonarne   na  innych kierunkach.

 W tym roku można zauważyć bardziej równomierne rozłożenie kandydatów  na poszczególne kierunki studiów. Zarówno kierunki inżynierskie jak i licencjackie cieszą się zainteresowaniem maturzystów. Coraz więcej młodzieży wybiera naukę bliżej miejsca zamieszkania i tym samym korzysta z szerokiej oferty edukacyjnej PWSZ w Ciechanowie.

Państwa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie i Mławie to jedyna w naszym rejonie uczelni publiczna, oferującej bezpłatne studia stacjonarne. Uczelnia prowadzi studia techniczne, ekonomiczne, medyczne oraz społeczno-humanistyczne. Oferta uczelni obejmuje już jedenaście kierunków inżynierskich i licencjackich: informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, elektronika i telekomunikacja, ekonomia,  pedagogika, pielęgniarstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz NOWE KIERUNKI logistyka i praca socjalna.

Od 2016 roku w Uczelni funkcjonuje projekt Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący płatnych praktyk studenckich. Studenci objęci tego typu  praktykami trwającymi 6 miesięcy otrzymują 2300 tysięcy złotych stypendium miesięcznie. Taka forma odbywania daje możliwość lepszego przygotowania absolwentów do rynku pracy.

Uczelnia posiada bardzo dobrze rozwinięty system stypendialny, pozwalający studiować na naszej uczelni studentom, którzy założyli niedawno własne rodziny lub wywodzą się z rodzin mniej zamożnych. W roku akademickim 2015/2016 stypendium socjalne wynosi od 450-750 zł, a stypendium rektora dla najlepszych studentów do  800 zł.

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów w PWSZ w Ciechanowie i Mławie trwa nadal. Na chętnych czekamy do 20 września.