Informacja

Utworzono: środa, 17, maj 2017

Z radością informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem z 10 maja 2017 r. mianował Rektora PWSZ w Ciechanowie, dra hab. Leszka Zygnera na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Gratulujemy!